Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des rijks (gebaseerd op de Volkstelling 1840, red.)

Publicatietype:

Book

Bron:

De erven Doorman, boekhandelaren van Z.M. den Koning, p.448 (1850)

Samenvatting:

"Zijnde een vervolg op de itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. Te zamengesteld bij het Topografisch Bureau van het Departement van Oorlog, in verband met de bij dat Bureau mede vervaardigde étappe-kaart van het Rijk."

Het boek is een lijst van 'gemeenten en onderhoorigheden' (steden, dorpen, buurtschappen), met opgave van de aantallen huizen en inwoners per kern, volgens de Volkstelling van 1840, alsmede op gemeenteniveau de gelegenheid tot inkwartiering voor zekere aantallen manschappen en paarden, volgens opgave van het gemeentebestuur.