Gerald van Berkel

Publicatietype:

Personal

Auteurs:

Bron:

(2016)

Samenvatting:

Gerald van Berkel (1958) studeerde Nederlands en Oudgermanistiek in Groningen en IJslands aan de universiteit van Reykjavík. O.a. co-auteur van 'Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en historie' (uitg. Het Spectrum, 2006. Eerdere versies waren in 1995 'Prisma Nederlandse plaatsnamen' en later 'Het plaatsnamenboek') en van 'Het nieuwste voornamenboek'. Hij heeft verder o.a. medewerking verleend aan de Taalkalender van Onze Taal en aan een onderzoeksmethode, uitgewerkt in 'Veldnamen als historische bron'. Tevens is hij de auteur van diverse computerprogramma’s, waaronder '9000 familienamen op de kaart van Nederland en een databaseprogramma voor de Kadastrale Atlassen reeks van de provincie Utrecht.