Grote Historische Topografische Atlas Gelderland schaal 1:25.000

Publicatietype:

Book

Auteurs:

Stam, Huib

Bron:

(2006)

Samenvatting:

Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geïnteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeëvenaarde bron van informatie.
In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Groningen bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen.
- Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap;
- Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen;
- Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan;
- Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing;
- Over de ontwikkeling van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt.
De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug.

NBD|Biblion recensie
Deze Grote Historische topografische Atlas is gebaseerd op de rond 1900 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische provincie-atlassen, kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. De atlassen geven dan ook in de letterlijke zin een beeld van de provincies rond begin twintigste eeuw, waarbij militaire objecten verdoezeld zijn. Voorin staan enkele inleidende artikelen. Een bijzondere uitgave.