Monumenten in Nederland: Noord-Brabant

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.376 (1997)

Samenvatting:

Dit deel van de serie Monumenten in Nederland is gewijd aan de provincie Noord-Brabant zal ruim aandacht besteed worden aan de van ouds historisch belangrijke grote steden 's-Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom, maar ook kleinere steden als Grave, Ravenstein, Heusden en Woudrichem komen volop aan de orde. Daarnaast krijgen belangrijke plaatsen als Eindhoven en Tilburg, waarvan het overgrote deel van de cultureel waardevolle objecten en structuren uit de periode 1850-1940 stamt, voor het eerst de aandacht die ze toekomt. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de andere, meer dan 200 steden, plaatsen, dorpen en gehuchten.

De serie Monumenten in Nederland is bedoeld als een naslagwerk dat voor vele doeleinden benut kan worden en waarin op beknopte wijze feitelijke gegevens over de waardevolle objecten en structuren te vinden zijn.
Naast de oudere bouwkunst krijgt de bouwkunst uit de periode 1850-1940 ruime aandacht. Per dorp of stad wordt een samenhangend overzicht van de gebouwde omgeving gegeven. Een literatuur- en termenlijst alsmede registers completeren het boek.

NBD|Biblion recensie
Een naslagwerk met betrekking tot monumenten in de provincie Noord-Brabant. Als zodanig vormt het een deel van een serie over alle provincies. Na een inleiding die op beknopte maar doeltreffende wijze inzicht geeft in de geschiedenis van de provincie, stijl en verschijningsvormen, materiaalgebruik en constructies en een beschrijving van de drie regio's binnen de provincie volgen de uitvoerige beschrijvingen van de monumenten die alle per gemeente (alfabetisch) zijn gegroepeerd. Foto's, constructietekeningen en plattegronden verhelderen de teksten die op zich niets te wensen overlaten. De literatuuropgave, verklaring van termen, topografisch register en register van personen completeren het geheel. Uit de samenstelling van de redactie en de erbij betrokken auteurs die allen een naam en faam hebben op dit gebied en de zeer luxe uitgave spreekt de grote zorg waarmee de uitgave tot stand kwam. Het geheel is zeer overzichtelijk en daardoor voor een ieder eenvoudig toegankelijk. Door de heldere teksten en vormgeving is het niet alleen voor direct geïnteresseerden en deskundigen maar zeker ook voor de leek een bijzonder aardig boekwerk.