Monumenten in Nederland: Noord-Holland

Publicatietype:

Book

Bron:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, Zeist/Zwolle, p.590 (2006)

Samenvatting:

Het elfde en voorlaatste deel van de serie Monumenten in Nederland is gewijd aan de provincie Noord-Holland. Noord-Holland is een provincie met aanzienlijke landschappelijke verschillen, met glooiende duinen in het westen, stuwwallen in het Gooi en de (voormalige) eilanden Texel en Wieringen in het Noorden. Terwijl de luchthaven Schiphol een steeds groter stuk van de Haarlemmermeerpolder inneemt, geven de oudere droogmakerijen benoorden het IJ nog een goede indruk van de weidsheid van het Hollandse polderlandschap. De centrale spil in de provincie is zonder twijfel de hoofdstad Amsterdam met zijn overweldigende aantal monumenten. Ook de andere vanouds historisch vermaarde steden als Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam en Weesp komen vanzelfsprekend aan de orde. Bijzondere aandacht krijgen de villadorpen in het Gooi en het Kennemerland en het industriële gebied langs de Zaan. Ook de vele dorpen en nederzettingen in de provincie komen ruimschoots aan bod, evenals de regio's waarvan zij deel uitmaken: Kop van Noord-Holland en Texel, West-Friesland, Waterland en Zaanstreek, Kennemerland, Meerlanden en de Gooi- en Vechtstreek.
In de serie Monumenten in Nederland zijn inmiddels verschenen de delen over de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland, Drenthe, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland. De serie vormt een naslagwerk waarin per provincie op beknopte wijze feitelijke gegevens over cultuurhistorisch waardevolle objecten te vinden zijn.

NBD|Biblion recensie
In de serie Monumenten in Nederland, die per provincie wordt uitgebracht door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is Noord-Holland als 11e en voorlaatste deel verschenen. Dit belangrijke naslagwerk geeft een overzicht van de meest belangwekkende, nog bestaande cultuurhistorische gebouwen en monumenten in deze provincie. Na inleidingen over de regionale geschiedenis, bouwstijl en verschijningsvorm, materiaal en constructie en tenslotte de afzonderlijke regio's, t.w. Gooi, Meerlanden incl. Amsterdam, Kennemerland, Waterland en Zaanstreek, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, volgt een alfabetisch op plaats geordend lexicon. Elk lemma bevat een korte historische typering van dorp of stad en een beschrijving van de belangrijkste monumenten aldaar tot en met de 20e eeuw, w.o. kerken, scholen, woonhuizen, boerderijen e.d. Het boek is geillustreerd met vele zwart-witfoto's en bevat verder diverse kaartjes en plattegronden van gebouwen. Het lexicon besluit met een beknopte literatuurlijst, een glossarium evenals registers op plaats- en persoonsnamen.

- Boek 'Monumenten in Nederland: Noord-Holland' (online te bestellen).