Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812

Publicatietype:

Book

Bron:

DANS Data Archiving and Networked Services, p.302 (2006)

ISBN:

90-6984-495-8

Samenvatting:

Door opheffingen en samenvoegingen is het aantal gemeenten in ons land gedaald van 1249 in 1820 tot 458 in 2006. Ook zijn er honderden wijzigingen geweest in de naamgeving van gemeenten. Soms betreft het spellingsvarianten, soms officiële naamswijzigingen.

Het 'Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812' biedt - voor het eerst - een volledige lijst van alle gemeenten die in Nederland vanaf 1812 hebben bestaan, inclusief alle bekende varianten van de gemeentenamen. Het repertorium laat zien uit welke gemeenten een nieuwe gemeente is gevormd, of in welke gemeente een oude gemeente is opgegaan.

"Het Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812 is tot stand gekomen in het kader van het project ‘Historisch Geografisch Informatiesysteem van Nederland’ (HGIN), dat is in de jaren 2004-2006 is uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). Het NIWI, onderdeel van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) is medio 2005 opgeheven en voor een gedeelte opgegaan in DANS (‘Data Archiving and Network Services’). We zijn DANS erkentelijk dat ze als uitgever van dit repertorium heeft willen optreden." Aldus de auteurs in hun Voorwoord.