Littenseradiel herindelingskaart variant 1 (Kopie).jpg

De gemeenteraad van Littenseradiel heeft in 2013 besloten tot herindelingsvariant 1, waarbij de gemeente over drie omliggende gemeenten werd verdeeld, zoals op deze kaart wordt weergegeven. Voor nadere toelichting zie bij Status, 6e alinea.

De gemeenteraad van Littenseradiel heeft in 2013 besloten tot herindelingsvariant 1, waarbij de gemeente over drie omliggende gemeenten werd verdeeld, zoals op deze kaart wordt weergegeven. Voor nadere toelichting zie bij Status, 6e alinea.