Dantumadeel..jpg

Het huidige dorp Damwâld is als zodanig nog jong; het is in 1971 ontstaan uit een samenvoeging van deze drie dorpen: Akkerwoude, Dantumawoude en Murmerwoude.

Het huidige dorp Damwâld is als zodanig nog jong; het is in 1971 ontstaan uit een samenvoeging van deze drie dorpen: Akkerwoude, Dantumawoude en Murmerwoude.