Hoornsterzwaag bord Popkema 640x480].jpg

Hoornsterzwaag is zodanig 'dunbebouwd' dat de gemeente vindt dat de plaats geen 'bebouwde kom' heeft. Daarom staan er witte plaatsnaamborden en geen blauwe.

Hoornsterzwaag is zodanig 'dunbebouwd' dat de gemeente vindt dat de plaats geen 'bebouwde kom' heeft. Daarom staan er witte plaatsnaamborden en geen blauwe.