Nijemirdum-MSD-20110222-227333.jpg

Nijemirdum, met het oudste nog bestaande bouwwerk van het Gaasterland: de 14e-eeuwse kerktoren Nijemardumer Toer. De bijbehorende kerk is in de 18e eeuw afgebroken.

Nijemirdum, met het oudste nog bestaande bouwwerk van het Gaasterland: de 14e-eeuwse kerktoren Nijemardumer Toer. De bijbehorende kerk is in de 18e eeuw afgebroken.