DK_20110523_5062_Brijdorpe_plaatsnaambord.jpg

Brijdorpe heeft geen bebouwde kom en dus witte plaatsnaamborden, maar het is/heeft wel een 30 km-zone

Brijdorpe heeft geen bebouwde kom en dus witte plaatsnaamborden, maar het is/heeft wel een 30 km-zone