bakkerom_waterberging_ingezet_in_februari_2022_kopie.jpg

In februari 2022 is wegens hevige regenval waterberging De Dijken-Bakkerom voor het eerst ingezet. Zie verder het hoofdstuk Landschap etc. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2022/03/13/rondje-niekerk-tolbert)

In februari 2022 is wegens hevige regenval waterberging De Dijken-Bakkerom voor het eerst ingezet. Zie verder het hoofdstuk Landschap etc. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2022/03/13/rondje-niekerk-tolbert)