brongergea_grenzen_van_het_gebied_zoals_beschreven_in_het_boek_kopie.jpg

Het boek over Brongergea beschrijft alleen het gebied tussen de huidige dorpen De Knipe, Katlijk, Mildam en Oranjewoud. Dat is echter wel de oudste historische kern van Brongergea. Het betreft het roze gearceerde gebied op dit kaartje.

Het boek over Brongergea beschrijft alleen het gebied tussen de huidige dorpen De Knipe, Katlijk, Mildam en Oranjewoud. Dat is echter wel de oudste historische kern van Brongergea. Het betreft het roze gearceerde gebied op dit kaartje.