brouwhuis_plaatsnaambord.jpg

Het vroegere dorp Brouwhuis is door de stedelijke uitbreidingen van Helmond binnen de bebouwde kom van die stad komen te liggen en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden meer, maar witte.

Het vroegere dorp Brouwhuis is door de stedelijke uitbreidingen van Helmond binnen de bebouwde kom van die stad komen te liggen en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden meer, maar witte.