cottessen_heimansgroeve.jpg

De Heimansgroeve bij Cottessen

De Heimansgroeve bij Cottessen