dantumadiel_butenfjild_bord.jpg

Soms lijkt iets een plaatsnaambord maar is het dat niet. Zoals hier: de borden Bûtenfjild in de gemeente Dantumadiel slaan op het gelijknamige omvangrijke landbouw-, natuur- en recreatiegebied, waarover je onder het kopje Landschap etc. alles kunt lezen.

Soms lijkt iets een plaatsnaambord maar is het dat niet. Zoals hier: de borden Bûtenfjild in de gemeente Dantumadiel slaan op het gelijknamige omvangrijke landbouw-, natuur- en recreatiegebied, waarover je onder het kopje Landschap etc. alles kunt lezen.