de_westen_kerktoren_en_torenhuis.jpg

De Westen, de in 1859 afgebroken kerktoren (de kerk was al eerder vervallen en afgebroken), met daarnaast het nog altijd bestaande Torenhuis uit 1578. Maker en jaar van deze tekening zijn ons niet bekend.

De Westen, de in 1859 afgebroken kerktoren (de kerk was al eerder vervallen en afgebroken), met daarnaast het nog altijd bestaande Torenhuis uit 1578. Maker en jaar van deze tekening zijn ons niet bekend.