gemeente_kethel_en_spaland_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Kethel en Spaland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hierop is goed te zien dat met name met buurgemeente Vlaardingerambacht sprake was van een nogal grillig grensverloop. Pas bij de annexaties van 1941 zijn grenzen rechtgetrokken.

Gemeente Kethel en Spaland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hierop is goed te zien dat met name met buurgemeente Vlaardingerambacht sprake was van een nogal grillig grensverloop. Pas bij de annexaties van 1941 zijn grenzen rechtgetrokken.