hoarne_plaatsnaambord.jpg

Volgens de bebording ter plekke zou de buurtschap Hoarne maar een pand omvatten, namelijk deze boerderij op Harnsterdyk 6. Maar wellicht vallen enkele andere panden aan deze dijk er ook nog toe te rekenen.

Volgens de bebording ter plekke zou de buurtschap Hoarne maar een pand omvatten, namelijk deze boerderij op Harnsterdyk 6. Maar wellicht vallen enkele andere panden aan deze dijk er ook nog toe te rekenen.