kleaster_anjum_plaatsnaambord.jpg

Het piepkleine Kleaster Anjum was tot 1963 formeel nog een dorp, en is sindsdien een buurtschap van het dorp Berltsum. Gezien de langgerekte, dunbebouwde lintbebouwing heeft het plaatsje geen 'bebouwde kom' en daarom witte borden.

Het piepkleine Kleaster Anjum was tot 1963 formeel nog een dorp, en is sindsdien een buurtschap van het dorp Berltsum. Gezien de langgerekte, dunbebouwde lintbebouwing heeft het plaatsje geen 'bebouwde kom' en daarom witte borden.