ooy_dorpsvisie_dorpsraad_ooij.jpg

Het dorp dat vroeger - ook - Ooij heette, heet tegenwoordig Ooy, blijkens o.a. de plaatsnaamborden en enkele straatnamen. De Dorpsraad is echter de oude spelling blijven hanteren. Daardoor is er nu een Dorpsvisie Ooy van Dorpsraad Ooij...

Het dorp dat vroeger - ook - Ooij heette, heet tegenwoordig Ooy, blijkens o.a. de plaatsnaamborden en enkele straatnamen. De Dorpsraad is echter de oude spelling blijven hanteren. Daardoor is er nu een Dorpsvisie Ooy van Dorpsraad Ooij...