remmerden_remmerstein_duiventoren.jpg

Remmerden, Remmerstein, duiventoren, vroeger door landgoedeigenaren in de regio geëxploiteerd wegens de duivenpoep die gewild was als mest voor de tabaksplantages in de omgeving.

Remmerden, Remmerstein, duiventoren, vroeger door landgoedeigenaren in de regio geëxploiteerd wegens de duivenpoep die gewild was als mest voor de tabaksplantages in de omgeving.