roggebotsluis_brug_en_sluis_kopie.jpg

De Roggebotsluis, waar de gelijknamige buurtschap naar is genoemd, is overbodig geworden door het in 2021 gereedkomen van de Reevesluis. De sluis wordt afgebroken waardoor een hogere Roggebotbrug en een herinrichting van de N307 mogelijk wordt.

De Roggebotsluis, waar de gelijknamige buurtschap naar is genoemd, is overbodig geworden door het in 2021 gereedkomen van de Reevesluis. De sluis wordt afgebroken waardoor een hogere Roggebotbrug en een herinrichting van de N307 mogelijk wordt.