stolwijkersluis_asfaltcentrale_herbestemming_goudasfalt_energieneutraal.jpg

De intentie is dat het terrein van de vroegere asfaltcentrale in Stolwijkersluis energieneutraal wordt ingericht, d.w.z.: gebruik makend van wind, zon en water, en dat afval tot een minimum wordt beperkt en materialen zo veel mogelijk worden hergebruikt.

De intentie is dat het terrein van de vroegere asfaltcentrale in Stolwijkersluis energieneutraal wordt ingericht, d.w.z.: gebruik makend van wind, zon en water, en dat afval tot een minimum wordt beperkt en materialen zo veel mogelijk worden hergebruikt.