strikberg_de_hartel_hartel_landgoed_hartelweg_6_8_10_12.jpg

Het opschrift op deze paal aan de doodlopende zijweg van de Hartelweg, die eveneens Hartelweg heet, alsmede een door de aanwonenden zelf gemaakt bord, suggereren dat zich hier een landgoed Hartel bevindt. Vooralsnog kunnen wij daar niets over vinden.

Het opschrift op deze paal aan de doodlopende zijweg van de Hartelweg, die eveneens Hartelweg heet, alsmede een door de aanwonenden zelf gemaakt bord, suggereren dat zich hier een landgoed Hartel bevindt. Vooralsnog kunnen wij daar niets over vinden.