willige_langerak_dijkbewakingspaal_kopie.jpg

Deze 19e-eeuwse 'dijkbewakingspaal' in Willige Langerak markeert de verzamelplaats voor het 'dijkleger' in tijden van hoge waterstanden. Op de paal werd dan een lantaarn geplaatst. Men verzamelde zich in de boerderij achter de paal (het 'wachthuis').

Deze 19e-eeuwse 'dijkbewakingspaal' in Willige Langerak markeert de verzamelplaats voor het 'dijkleger' in tijden van hoge waterstanden. Op de paal werd dan een lantaarn geplaatst. Men verzamelde zich in de boerderij achter de paal (het 'wachthuis').