Kennisbank

Natuurlijk biedt de in 2009 in werking getreden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) veel voordelen. Minpuntje is echter dat ze wel 'een paar' woonplaatsen zijn 'vergeten'...

In 2009 is de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden (die, door een wetswijziging in 2017, vanaf dat moment "Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)" is gaan heten, slechts een letter korter dus).* Een 'burgerlijke stand', maar dan voor adressen en gebouwen, zou je kunnen zeggen.

- Het denken over bedrijventerreinen moet op de schop (aldus Peter Noordanus in Ruimtevolk, 2015). 'Hectaredenken' bedreigt de economische vitaliteit van ons land. De nieuwe maakindustrie vraagt een andere benadering van ons ruimtelijk-economisch beleid en bestaande bedrijventerreinen worden een heel grote opgave. Bij het denken over bedrijventerreinen wordt vooral geredeneerd vanuit de bestaande terreinen.

Nieuwe versie 'Handboek geomorfologisch beekherstel'

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd.

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd. De cultuurhistorie in de leefomgeving - van een gebouw, een structuur of een gebied - kan immers vaak kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten

"In het Kenniscentrum Bever werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee. Om duurzaam met de bever samen te leven, is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel.

Bijen en hommels in landbouwgebieden

De meeste verkeersborden zijn natuurlijk algemeen bekend, of worden verondersteld algemeen bekend te zijn. De meest voorkomende verkeersborden vind je hier. Tijdens onze desk en field research voor het beschrijven van alle plaatsen ins ons land komen wij af en toe ook een verkeersbord tegen, al dan niet officieel, soms serieus, soms ludiek, soms ludiek met serieuze ondertoon, dat speciaal voor een bepaalde lokale gelegenheid of omstandigheid gemaakt is, en waar er slechts een of enkele van zijn.

'De Nederlandse biodiversiteit' (2010) is het eerste boek waarin al onze bijna 50.000 dier- en plantensoorten zijn vastgelegd. Een standaardwerk van letterlijk en figuurlijk megaformaat dus. Via de link op deze pagina kun je het online bestellen.

'Maak grijs groener'

Biologische producten kun je tegenwoordig steeds vaker ook in de supermarkt kopen, maar er zijn ook veel biologische boeren die aan huis verkopen, en verder zijn er ook nog speciale Biologische Boerenmarkten, zoals in Utrecht.

Fosfaatrechten

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich o.a. in voor behoud van onze molens, maar ook voor de bevordering van een goede biotoop voor onze molens.

Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen (dieren en planten) kunnen gedijen. Maar ook objecten zoals molens hebben een biotoop. En ook gebouwen kunnen een biotoop hebben.

Pagina's