Amstelland

Streek
Amstelland
UtrechtNoord-Holland

amstelland-meerlanden_kaart_kopie.jpg

Het gemeentelijk samenwerkingsverband regio Amstelland-Meerlanden omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. (© www.noord-holland.nl)

Het gemeentelijk samenwerkingsverband regio Amstelland-Meerlanden omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. (© www.noord-holland.nl)

Amstelland

Terug naar boven

Status en ligging

Amstelland is een regio in de provincie Noord-Holland die, zoals de naam al suggereert, gelegen is rond de rivier de Amstel. Wat minder eenduidig is, is welke gemeenten tot deze regio kunnen worden gerekend. Dat is, zoals bij meer streken, ook niet eenduidig af te bakenen. Dit is namelijk afhankelijk van het soort samenwerkingsverband. Zo zijn er:
- 1) De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit is de meest gangbare definitie / afbakening van de streek.
- 2) Het Project Toekomst Amstelland met de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
- 3) Groengebied Amstelland, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel (4.000 ha werkingsgebied, 713 ha beheersgebied waarvan 189 ha water).

En dan is er nog het gemeentelijk samenwerkingsverband Amstelland-Meerlanden, dat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn omvat.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in) de streek Amstelland, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Museum Amstelland (Kerkstraat 3-8, Ouderkerk aan de Amstel) bevindt zich in een aantal diaconiehuisjes en wordt volledig door vrijwilligers gedragen en gerund. Het museum beschikt over een schat aan informatie en voorwerpen op het gebied van erfgoed, geschiedenis en aardrijkskunde. De thema’s die in het museum behandeld worden, zijn: 1 De Amstel als levensader - over het ontstaan van Ouderkerk, en Ouderkerk als verkeersknooppunt; 2 Droge voeten - over turfwinning, de strijd tegen het water en inpoldering; 3 Heeren van Aemstel - verhaal van de eerste bestuurders en hun kasteel; 4 Oorlog en verdediging - over de Napoleontische oorlog en De Stelling van Amsterdam; 5 Arm en rijk - over hoe de armen en rijken leefden (diaconiehuisjes t.o.v. de buitenplaatsen); 6 Geloven in Amstelland - over religie en kerken in de regio; 7 Het Joodse leven in Amstelland - over de Joodse bevolking in de regio door de jaren heen. Het museum heeft ook een lesaanbod voor scholen. Daarnaast kunnen ze ook lessen op maat maken of het lesmateriaal naar wens aanpassen. De lessen sluiten aan op de kerndoelen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige oriëntatie'. Daarnaast is er voor sommige lessen een relatie met de Canon van Nederland."

- Middels de site Historisch Amstelland werkt een aantal verenigingen en stichtingen uit de streek samen met als doel zo veel mogelijk interessante informatie over de historie van deze streek via één website toegankelijk te maken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Elk jaar wordt vanuit Poppodium P60 in Amstelveen in samenwerking met N201 in Aalsmeer de Popprijs Amstelland georganiseerd. Deze bandcompetitie geeft talentvolle bands uit de regio de kans om hun talent te laten zien en grote prijzen te winnen. Voorafgaand aan de grote finale vinden er verschillende voorrondes plaats in de N201. De finale vindt plaats in mei in Poppodium P60.

- Stichting Beschermers Amstelland organiseert op een zondag in juni de Amstellanddag (in 2019 voor de 13e keer). Ontdek het cultuurhistorische landschap waar de Amstel zich als een lint doorheen slingert. Een uniek gebied om te genieten van de rust en ruimte, en dat 'om de hoek' van Amsterdam! Er zijn tal van activiteiten. Deuren openen zich; gasten worden op zo’n 50 locaties hartelijk ontvangen. Natuur, cultuurhistorie, kunst, culinair; alles wat deze streek zo divers en bijzonder maakt is te zien en te beleven. Je kunt een kijkje nemen bij boeren aan wie we de openheid van het landschap te danken hebben. Neem een kijkje in een bierbrouwerij of proef een product uit Amstelland zoals onkruidenboter of Rondje Ronde Hoepkaas.

Via een poldersafari of een wandeling met de boswachter kun je zien waarom het zo goed gaat met de weidevogels in Amstelland. Je kunt buitenplaatsen bezoeken die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn. In Nes aan de Amstel kun je de Urbanuskerk bezichtigen en de toren beklimmen. In Ouderkerk aan de Amstel, de 'hoofdstad' van Amstelland, zijn prachtige culturele bezienswaardigheden te bezichtigen zoals de Joodse begraafplaats Beth Haim, de Amstelkerk en het Historisch Museum. Vanuit Amsterdam beginnen de activiteiten bij begraafplaats Zorgvlied en Gemaal Stadwijck, of aan de overzijde van de Amstel bij tHuis a/d Amstel en volkstuinpark Amstelglorie. Ook veel kunstenaars doen mee en stellen hun ateliers open. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten zoals ponyrijden, schapen scheren of kinderkoken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Beschermers Amstelland zet zich in voor behoud van de bijzondere cultuurlandschappen in de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en directe omgeving.

- De gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel werken samen in de ontwikkelingen in het gebied Amstelscheg, dat wordt gevormd door het buitengebied rond de Amstel.

- Groengebied Amstelland biedt stilte en ruimte op een steenworp afstand van Amsterdam. Het ligt tussen Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen. Het gebied bestaat uit veenweidepolders, recreatieterreinen zoals Gaasperzoom en Elsenhove en waterparadijzen als Gaasperplas, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk. In deze omgeving kun je volop fietsen, wandelen, zwemmen, zonnen, duiken, surfen en golfen.

- Het agrarische deel van Amstelland bestaat uit 6 polders. Per polder is een poldernatuurplan opgesteld. Deze plannen zijn de basis voor de ontwikkeling van de natuurwinst en de stappen die de onder 'Eten en drinken' beschreven Boeren van Amstel daarin gaan zetten. De leden van Boeren van Amstel ontvangen inkomsten als beloning voor het weidevogelbeheer binnen de polder waarin ze gevestigd zijn. De verdeling van deze beloning vindt plaats op basis van een puntensysteem. Hierbij wordt gewogen wat de effectiviteit is van het type maatregel per oppervlak en het percentage beheer in relatie tot het gehele bedrijf, waarbij ook wordt gekeken naar de ligging in de polder. De stappen die de boeren per jaar kunnen nemen, worden benoemd in de poldernatuurplannen. Agrarische Natuurvereniging De Amstel bewaakt de realisatie en de monitoring van de resultaten van de maatregelen.

In het hart van Polder De Ronde Hoep bijvoorbeeld is 180 ha weiland in bezit van Landschap Noord-Holland. In nauw overleg met deze organisatie beheren de Boeren van Amstel deze percelen op zo’n wijze dat de omstandigheden voor de weidevogels optimaal worden. Een groot deel van het reservaat wordt pas na 8 of 15 juni gemaaid, tenzij er nog kuikens lopen, dan wordt er gewacht natuurlijk. Om voldoende afwisseling in het grasbeheer te krijgen worden ook percelen beweid tot 8 mei, waarna de dieren de wei uitgaan en er ideaal gras voor de gruttokuikens kan groeien. Andere percelen worden extensief beweid, er lopen dan zo weinig koeien dat er voldoende gras blijft staan om de kuikens een schuilplaats te bieden.

In mei 2019 is aan de Middenweg in de Bovenkerkerpolder in gemeente Amstelveen de Rijke Weidevogelboulevard gerealiseerd. De boulevard heeft als doel om uitleg te geven aan recreanten en passanten over wat er allemaal komt kijken bij het goed beheren van een weidevogelgebied, wat de lokale agrariërs hier voor doen (en laten!) en hoe de boulevard nauw verweven is met de Boeren van Amstel, de nieuwe melkfabriek in Ouderkerk aan de Amstel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "In april 2018 is de samenwerkingsovereenkomst getekend die het startsein vormde voor de oprichting van een unieke melkfabriek: Amstelland Natuurzuivel. De fabriek is gerealiseerd in een bestaand bedrijfspand in Ouderkerk aan de Amstel (Ambachtenstraat 35). Polder De Ronde Hoep is een van de waardevolle weidevogelgebieden van Amstelland, onder de rook van Amsterdam, met circa 55 rundveehouders (melk en vlees). Het is een van de belangrijkste weidevogelkerngebieden van ons land, dankzij de actieve Agrarische Natuurvereniging De Amstel en de boeren die zich inzetten voor weidevogels. Tegen de landelijke dalende trend in handhaaft de weidevogelpopulatie zich in dit gebied. Dankzij de inspanningen van veel boeren in dit gebied hoor je hier nog de grutto, kievit en tureluur. Dat gaat niet vanzelf. De boeren maaien grote delen van het land pas na het broedseizoen en de waterstand is er hoog. Om het weidevogelbeheer ook in de toekomst goed te kunnen blijven doen, en zelfs nog te verbeteren, zijn de boeren op zoek gegaan naar een alternatief verdienmodel, en zo is coöperatie Boeren van Amstel ontstaan. De Boeren van Amstel leveren hun melk aan de door hen opgerichte melkfabriek in Ouderkerk aan de Amstel. Daar wordt de melk verwerkt tot verschillende zuivelproducten. Eerst alleen melk en al snel zullen yoghurt en kwark volgen. De fabriek heeft een capaciteit van 3 tot 4 miljoen kilo melk per jaar.

Bijna alle melk die je in de winkel of groothandel kunt kopen volgt dezelfde regels van vol en halfvol. Maar een koe geeft geen halfvolle melk en ook geen volle melk. Standaardisatie doet inbreuk op de natuur. De Boeren van Amstel omarmen die natuur. Hun melk is melk zoals koeien die geven. En weet je wat nou zo mooi is: dat is ook nog eens de lekkerste melk, vol en romig van smaak. Heerlijk om mee te koken en het is de perfecte basis voor een mooi schuimende cappuccino of latte.

Boeren die kruidenrijke graslanden op hun bedrijf hebben en weidevogels maximaal de mogelijkheid bieden om te kunnen broeden en hun kuikens groot te brengen, leveren een deel van hun melk aan Amstelland Natuurzuivel en krijgen daarvoor een iets hogere prijs. Zo laten alle samenwerkende partijen zien dat ecologie en economie hand in hand kunnen gaan. De door de melkveehouders opgerichte coöperatie Boeren van Amstel werkt in dit project samen met Vogelbescherming Nederland, Stichting Commonland, Stichting DAN en Wij.land. De bouw van de melkfabriek is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland en de Europese Unie en een lening van het Nationaal Groenfonds. Ook gemeente Amsterdam ondersteunt het project financieel. Vogelbescherming helpt mee met de financiering, het stellen van natuurdoelen en de communicatie. Ook Wij-land draagt bij aan de financiering van de fabriek en het opzetten van een bedrijfsstructuur.

Het eerste pak melk van de Boeren van Amstel is op 9 mei 2019 aangeboden aan wethouder Ivens, die onder meer stelde: “Het is bijzonder om melk te drinken die op nog geen 10 kilometer van Amsterdam gemaakt is. Geen import, maar gewoon melk van hier om de hoek.” De melk is onder meer te koop bij de vestigingen van Marqt, en bij diverse supermarkten en horecazaken in Amsterdam en omgeving (de verkooppunten vind je op de site van de Boeren van Amstel onder 'Veelgestelde vragen'). Duurzamer en natuurvriendelijker kun je je melk in Amsterdam niet drinken!" (bron: Vogelbescherming Nederland) In voorjaar 2019 hebben de deelnemende boeren ook een 'weidevogelboulevard' aangelegd, met inzet van hun eigen gronden. Dit houdt in dat zij akkoord zijn gegaan met het afschrapen van het vegetatiedek en het vervolgens inzaaien van de kopeinden van de door hen aangewezen percelen. Op informatiepanelen ter plekke kun je lezen over het kruidenrijk grasland dat goed is voor weidevogels in de vorm van voedsel en beschutting.

Op 19 april 2019 heeft de vakjury de 12 finalisten bekendgemaakt van de Amsterdam Food Pitch 2019. Ruim 77 enthousiaste deelnemers hebben zich aangemeld om mee te dingen naar de felbegeerde titel ‘Lekkerste product van 2019’. De grote vraag welk product straks in de schappen van De Kweker ligt wordt beantwoord op 14 juni 2019. Via de website van Amsterdam Food Pitch kun je hierover meebeslissen. - De melk van de Boeren van Amstel was een van de finalisten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Amstelland (online te bestellen).

- De 'Atlas Amstelland – Biografie van een landschap' presenteert de geschiedenis van deze streek in een reeks nieuw getekende kaarten, gebaseerd op de resultaten van recent onderzoek. Daarop is te zien hoe dit landschap zich ontwikkelde van veenmoeras tot geliefd groengebied aan de rand van Amsterdam. Het veenmoeras 'aan de rand van de bewoonde wereld' werd ontgonnen vanaf de 11e eeuw. Een deel van de Amstel werd gegraven om het water uit het veen af te voeren. In de 13e eeuw kwam een nieuwe macht op: Amsterdam. Het stadje bij de dam in de Amstel groeide in de Gouden Eeuw uit tot een van de grootste metropolen van Europa. De nabijheid van de stad veroorzaakte grote veranderingen in Amstelland. Veel land veranderde door turfwinning in water en werd vervolgens drooggemaakt. Het laagliggende land kon onder water worden gezet ter verdediging van Amsterdam. In de loop der eeuwen raakten stad en land steeds meer met elkaar vergroeid. De laatste 60 jaar zijn grote delen van Amstelland volgebouwd. Deze rijk geïllustreerde atlas laat zien dat het landelijk gebied niet te begrijpen is zonder kennis van de stad, en andersom.

Terug naar boven

Links

- Jeugd: - Scouting Regio Amsterdam-Amstelland is de overkoepelende scoutingorganisatie voor scoutinggroepen in deze regio.

- Veiligheid: - Brandweer Amsterdam-Amstelland is in 2008 ontstaan uit samenvoeging van de 6 korpsen van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In deze regio werkten de brandweerkorpsen al samen als regionale brandweer. Deze samenwerking is versterkt door het vormen van één regionaal korps met één commandant. Hierdoor is een korps ontstaan met ruim 1100 medewerkers. Een combinatie van beroepsmedewerkers en vrijwilligers werkzaam op 20 kazernes met ca. 300 stafmedewerkers.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Bewust Amstelland is een netwerk van ca. 60 professionals die gespecialiseerd zijn in bewust, duurzaam en gezond (samen)leven in Diemen, Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Waver, Amstelveen, Nes aan de Amstel, Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart.

- Magazine Amstelland INTO business wordt 4x per jaar in de regio gratis bedrijf-aan-bedrijf verspreid. Het magazine, dat via de site ook online te lezen is, wil de lezers verrassen met reportages over indrukwekkende bedrijven, nieuwe ondernemende gezichten, professionele bedrijfs- en netwerkevenementen en de nooit stilstaande economische ontwikkelingen. Verder schromen ze meningen niet. In tal van columns, geschreven door plaatselijke ondernemers, wordt beargumenteerd wat goed is en wat beter kan.

Reactie toevoegen