De Koaten

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

De Koaten

Terug naar boven

Status

- De Koaten is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- Buurtschap De Koaten valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kootstertille.

- Buurtschap De Koaten ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Kooten. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Op de plaatsnaamborden, die op een later moment worden vervangen, staat nog de Nederlandstalige variant bovenaan en de Friese er onder.

Oudere vermeldingen
Koten.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Koaten ligt rond de gelijknamige weg, de provincialeweg N369, tussen Kootstertille en Twijzel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat De Koaten 100 huizen met 627 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is het verkeer op De Koaten (provincialeweg N369) toegenomen. Daardoor is het lastiger geworden om de weg over te steken. Daarnaast hebben veel woningen een oprit die direct aansluit op de weg. De provincie Fryslân heeft daarom de weg heringericht, om de verkeersveiligheid te vergroten. De weg is versmald. Er is stil asfalt aangelegd en nieuwe belijning. Aan de westzijde van de weg is een nieuw fiets-/voetpad aangelegd voor bewoners en bezoekers van De Koaten. Er zijn 5 oversteekplaatsen aangelegd, zodat zij veilig de weg kunnen oversteken. Er is een algeheel inhaalverbod op de weg ingesteld. Uitritten zijn, waar mogelijk, gecombineerd. De bushaltes zijn verplaatst.
Tegelijkertijd met de wegwerkzaamheden aan de N369 is ook de riolering van een gedeelte van de woningen vervangen. Het gaat om het stuk vanaf de rotonde Kootstertille tot aan huisnummer 24. De riolering was daar aan vervanging toe. De herinrichtingswerkzaamheden - die je onder deze Facebookpagina kunt terugzien - zijn in april 2018 gereed gekomen. Op 18 april 2018 is de weg feestelijk heropend (zie het fotoalbum met 78 foto's onder de link).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument, zijnde de Oldambster boerderij uit 2e helft 19e eeuw op De Koaten 26. Het boerderijtype is in een streekeigen bouwtrant tot stand gekomen onder architectonische invloed van het naburige Groningen. In het monumentenregister staat ten onrechte ook nog de bijschuur als apart rijksmonument. Een oud-bewoner van dit pand heeft ons namelijk gemeld dat de oude bijschuur - met vergunning - door een nieuw exemplaar is vervangen en daarmee geen rijksmonument meer is.

Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de boerderij van belang: als ruimtelijk en functioneel hoofdbestanddeel van het complex van boerderij met bijschuur; als voorbeeld van architectonische beïnvloeding vanuit het aangrenzende Groningen in relatie tot het boerderijtype; vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur met een rieten kap; vanwege de redelijke mate van gaafheid van het interieur en van de interieuronderdelen; vanwege de redelijke mate van architectonische en esthetische kwaliteit van het ontwerp.

Reacties

(1)

Door Jeltje Postmus op 9 mei 2018:
Ik heb gewoond op De Koaten 26 te Kootstertille. De huidige bijschuur is niet gebouwd in 1870, zoals nog wel in het register van rijksmonumenten van het dorp staat. Wij hebben de oude bijschuur er namelijk afgehaald en een nieuwe gebouwd (met bouwvergunning van de gemeente).

Frank van den Hoven:
Hartelijk dank voor uw reactie! Ik heb het vermeld bij de beschrijving van de boerderij. Ik heb het ook doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij gaan het uitzoeken en t.z.t. het monumentenregister erop aanpassen.

Reactie toevoegen