Graauw en Langendam

Voormalige gemeente
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Graauw en Langendam in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Graauw en Langendam in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Graauw en Langendam in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Graauw en Langendam

Terug naar boven

Status

- Graauw en Langendam is een voormalige gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen. Per 1-4-1970 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Hulst. Van 14-2-1814 tot 28-4-1814 viel de gemeente onder 'speciaal bestuur', daarna tot 19-9-1814 onder Brabant.

- Wapen van de voormalige gemeente Graauw en Langendam.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
In de loop der jaren zijn voor deze gemeente ook diverse andere benamingen en spellingen in gebruik geweest, zijnde: Graauw, Graauw c.a., Grauw, Grauw c.a., en 'Grauw en Langendam'. Op de kaart van J. Kuijper uit 1865 (zie de afbeelding elders op deze pagina) staat overigens de drukfout 'Langendijk'. Dat moet dus Langendam zijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Graauw en Langendam 128 huizen met 1.529 inwoners, verdeeld in dorp Graauw en polder Langendam samen 61/812 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Paal 44/412 en Zandberg 23/305 (bij Graauw was dat dus gemiddeld 13,3 mens in 1 huis, dat is extreem veel ook voor die tijd, waar toen 6 tot 10 mensen in 1 huis gangbaar was).

- Per 1-10-1961 is middels grenscorrectie een klein stukje grondgebied van de gemeent overgegaan naar de gemeente Hulst, zijnde 106 ha met 35 inwoners.

- Per 1-4-1970 is de gemeente Graauw en Langendam opgeheven en grotendeels opgegaan in de gemeente Hulst (met 2.702 ha en 1.251 inwoners). Middels grenscorrectie is een klein stukje van de gemeente overgegaan naar de gemeente Hontenisse (met 40 ha en 29 inwoners).

Reactie toevoegen