It Utein

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

it_utein_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap It Utein ligt aan de weg Utein en heet in het Nederlands Uiteinde

De buurtschap It Utein ligt aan de weg Utein en heet in het Nederlands Uiteinde

It Utein

Terug naar boven

Status

- It Utein is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- De buurtschap It Utein valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oudega.

- It Utein heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Uiteinde. In deze gemeente hebben de dorpen qua plaatsnaam officieel de Nederlandse spelling, de buurtschappen hebben op de plaatsnaamborden de Friese spelling. In de Grote Provincie Atlas Fryslân() staat nog Uiteinde, en daarom vermoedelijk ook op Google Maps.

Spelling
De buurtschap ligt aan de weg Utein, op de plaatsnaamborden staat It Utein.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap It Utein ligt NW van Oudega, rond de weg Utein. Opmerkelijk is dat de weg in het midden in een halve cirkel kennelijk vroeger ergens omheen of langs heeft gelopen. Het weggetje is zo smal dat je elkaar met de auto niet kunt passeren zonder beiden even met 2 wielen door de berm te moeten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap It Utein 9 huizen met 56 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 12 boerderijen en woningen, waarmee het aantal inwoners ca. 30 zal bedragen.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Bij It Utein is in 1965, tijdens de aanleg van de nieuwe asfaltwegen in het kader van de ruilverkaveling Garijp-Wartena, relatief veel 13e- en 14e-eeuws aardewerk gevonden, wat duidt op een zeer intensieve bewoning in die tijd. Men mag bijna spreken van een klein dorp in aanleg tussen It Utein en de Opperbuorren. Maar door nog niet bekende oorzaak is die plek eind 14e eeuw verlaten; zo rond 1600 komt er pas weer nieuwe bewoning.

Werd het veen te nat? Was het niet meer rendabel genoeg om daar te wonen? Zijn er andere dingen gebeurd? Het zijn allemaal nog openstaande vragen. Ook op een plaats waar men het eerst niet zo zou vermoeden, zijn in 1966 de resten van een middeleeuwse vervenershut gevonden. Zelfs 12e- en 13e-eeuwse scherven zijn aangetroffen en een aslaag, wat duidt op het voorkomen van een vuurhaard. Hier zijn geen overblijfselen van basalten maalstenen gevonden, zoals bij de Opperbuorren. Men vermoedt geen agrarische bezigheden hier." (bron: Geschiedenis van Smallingerland)

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van buurtschap It Utein I. - Foto's van buurtschap It Utein II.

Reactie toevoegen