Noarderein

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

Noarderein plaatsnaambord [640x480].jpg

Noarderein is sinds 2011 ter plekke herkenbaar d.m.v. plaatsnaamborden. Vreemd is dat de borden alleen Friestalig zijn, terwijl de overige plaatsnaamborden in Smallingerland doorgaans tweetalig zijn.

Noarderein is sinds 2011 ter plekke herkenbaar d.m.v. plaatsnaamborden. Vreemd is dat de borden alleen Friestalig zijn, terwijl de overige plaatsnaamborden in Smallingerland doorgaans tweetalig zijn.

Noarderein

Terug naar boven

Status

- Noarderein is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- De buurtschap Noarderein valt, ook voor de postadressen, onder de kern Drachten.

- De buurtschap heeft sinds 2011 plaatsnaamborden, nadat de in 2010 25 jaar bestaande buurtvereniging bij de gemeente met succes had gelobbyd voor erkenning als buurtschap en het plaatsen van plaatsnaamborden. Bij dit project is overigens gezamenlijk opgetrokken met buurdorp Drachtstercompagnie, dat eveneens in 2011 bordjes heeft geplaatst bij alle 19 'wijken' uit de tijd van de vervening in deze buurt, d.w.z. van Noarderein tot aan de Skieding. Zie bij Drachtstercompagnie > Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Noorderend. Op zich is het vreemd dat de plaatsnaamborden van het Noarderein alleen Friestalig zijn, omdat de overige, wél formele (= postcodeboek- en BAG-)plaatsnamen in de gemeente Smallingerland primair Nederlandstalig zijn, waarbij zowel de Nederlandse als de Friese spelling op de plaatsnaamborden wordt vermeld (de straatnaambordjes van het Noarderein zijn overigens wél tweetalig). Maar dat verschijnsel* doet zich bij meer Friese buurtschappen voor.
* D.w.z. alleen Friestalige straatnaam- en/of plaatsnaambordjes bij buurtschappen in gemeenten waar de formele plaatsnamen primair Nederlandstalig zijn.

Alternatieve spelling
De plaats wordt soms ook vermeld als Noordereind of Noorderend (de straat heet Noorderend, de naam van de buurtschap is in het Fries Noarderein).

Oudere vermeldingen
De buurtschap stond oorspronkelijk bekend als de Dwersfeart (de Dwarsvaart).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noarderein ligt direct NO van Drachten, direct N van en deels parallel aan de Wâldwei (N31), rond de weg Noorderend, die loopt van de Folgeralaan (de weg naar Drachtstercompagnie) in het N tot de weg De Knobben (die N langs het vliegveld loopt) in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Noarderein heeft ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners. Overigens heeft de even kant de reeks huisnummers 20-68 en de oneven kant de huisnummers 25-75. Noorderend begin weliswaar te nummeren bij nr. 2 maar dit is het AZC en valt niet onder de buurtschap. Nr. 15 is Rijkswaterstaat en valt er ook niet onder.

Terug naar boven

Beschrijving

In het begin was op het Noarderein de turfwinning van belang. Tegenwoordig domineert de landbouw en veeteelt. Bijzonder is dat er op de buurtschap ook relatief veel duivenmelkers zijn.

De buurtschap is in de jaren zestig al van Drachten afgesneden, door de aanleg van de toenmalige rondweg om Drachten, de Noorderdwarsvaart (die thans in het verlengde van de weg Noorderend door Drachten loopt en via de Zuiderdwarsvaart bij het ziekenhuis uitkomt*). De huidige rondweg, de Wâldwei (N31 Leeuwarden-Drachten), met sinds enkele jaren 2x2 rijstroken en geluidsschermen, heeft het Noarderein althans visueel nog meer van Drachten afgezonderd. In de weg Noorderdwarsvaart is een fietstunnel onder de N31 door om vanuit de buurtschap in Drachten te komen, meer naar het zuiden is een tunnel voor het overige verkeer, via De Knobben.
* Overigens loopt Z van het ziekenhuis, direct Z van de A7, de weg Zuiderend, die uitkomt op de weg Het Zuid, die samen met de weg Suderheide de buurtschap It Súd vormen.

Terug naar boven

Verenigingen

- Buurtvereniging Noarderein, secr. Joukje Steegstra, Noorderend 30, 9207 AL Drachten.

Reactie toevoegen