Voorne aan Zee

Gemeente
Voorne aan Zee
Voorne-Putten
Zuid-Holland

Voorne aan Zee

Terug naar boven

Status

- Voorne aan Zee is een gemeente in oprichting in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten.

- De gemeente Voorne aan Zee onstaat in 2023 uit samenvoeging van de gemeenten - Brielle, - Hellevoetsluis en - Westvoorne.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Aanvankelijk was sprake van de werknaam Voorne. In maart 2021 kiezen de gemeenten voor de definitieve naam Voorne aan Zee.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

"Quick Scan Lokale Democratie
Naast het wettelijke traject wordt er gewerkt aan de Toekomstvisie voor de nieuwe gemeente en de besturingsvisie en het dienstverleningsconcept. Voor deze trajecten zijn de inwoners in mei en september 2021 gevraagd actief mee te denken, net als ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om te bouwen aan sterkere lokale democratie voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en vanaf 2023 voor Voorne aan Zee is in september 2021 een digitale vragenlijst uitgezet. In deze zogeheten Quick Scan kon digitaal een vragenlijst worden ingevuld. Er is gevraagd: wat gaat er goed en wat kan er beter in uw gemeente? Wat vindt u van de invloed die u kunt uitoefenen op het lokale bestuur? Hoe gaat de gemeente om met burgerinitiatieven? Zo kunnen politici en ambtenaren nog beter hun werk doen voor de inwoners. De uitkomsten van de Quick Scan worden naar verwachting begin 2022 gedeeld.

Toekomstwijzer
In mei 2021 was het mogelijk de Toekomstwijzer in te vullen. Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hun ideeën gedeeld voor het toekomstbeeld van de nieuwe gemeente. Dit toekomstbeeld wordt gebruikt voor de uitwerking van de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. In de visie staat wat voor gemeente we willen dat Voorne aan Zee wordt. En welke doelen de komende jaren belangrijk zijn om te bereiken. De concept Toekomstvisie is gepresenteerd aan de gemeenteraden en naar verwachting wordt hier eind 2021 een besluit over genomen. De Toekomstvisie 2030 wordt dan gedeeld op de website.

Om met alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers digitaal ‘in gesprek’ te gaan, zijn er vier verschillende toekomstbeelden gemaakt: 'Parel', 'Proeftuin', 'Authentiek' en 'Vindingrijk' Voorne aan zee. De Toekomstwijzer vroeg steeds een keuze te maken op een onderwerp. Zo kon aangegeven worden wat iemand belangrijk vond. In totaal hebben 1520 inwoners en ondernemers de toekomstwijzer ingevuld. 35% van de inwoners komt uit bij het toekomstbeeld Authentiek, 28% bij Vindingrijk, 23% bij Parel en 14% bij Proeftuin. Er wordt niet een van de vier toekomstbeelden gekozen. Juist niet. De uitkomsten gebruiken we om te kijken wat iedereen belangrijk vindt en hoe dat een nieuw toekomstbeeld oplevert. Een toekomstbeeld op maat gemaakt voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De uitkomsten van de Toekomstwijzer kunt u hier lezen." (bron: site van de nieuwe gemeente i.o.)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitenagenda van de kernen in de gemeente Voorne aan Zee i.o..

Terug naar boven

Links

- Gemeente i.o.: - Site van en over de gemeente Voorne aan Zee in oprichting.

Uiteindelijk krijgt de nieuwe gemeente natuurlijk een website waarvan de naam gelijk is aan de gemeentenaam. Wij vinden daarover het volgende nieuwsbericht d.d. 30-4-2021 op de fusiesite van de fusiepartners: "Partij Westvoorne heeft de domeinnaam www.VoorneaanZee.nl overgedragen aan de burgemeesters van de drie fuserende gemeenten. De lokale politieke partij uit Westvoorne had de domeinnaam al in 2018 geregistreerd nadat de naam tijdens een raadsvergadering terloops was genoemd. Nu de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne unaniem hebben ingestemd met de voorgestelde gemeentenaam Voorne aan Zee voor de nieuwe gemeente, besloot Partij Westvoorne de domeinnaam aan de drie burgemeesters cadeau te doen.

De symbolische overdracht van de domeinnaam vond plaats op een unieke locatie, namelijk daar waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen. Dit driegemeentenpunt blijkt op een verrassend mooie plek te liggen bij Fort Penserdijk aan de Peltsersdijk ten zuiden van Brielle. Het fort is onderdeel van de stelling van de Monding der Maas en het Haringvliet. De stelling die in vroegere tijden het gebied Voorne beschermde tegen aanvallen van buitenaf. Nu is het fort met omliggend terrein in beheer bij Stichting Zuid-Hollands Landschap. Een scoutinggroep organiseert hier haar activiteiten. Bezoekers zijn 1x per jaar op het terrein welkom tijdens de jaarlijkse Monumentendag. De rest van het jaar gaat de natuur hier zijn gang. Zo is er door het Zuid-Hollands Landschap onlangs een nieuwe broedplek voor vleermuizen aangelegd.

Fractievoorzitter Alice Vermeer gaf tijdens haar toespraak aan dat vanaf dit punt goed te zien is hoe uniek Voorne is. ‘Je ziet vanaf hier kassenbouw, landerijen, een schaapskudde en een prachtige waterpartij. Op deze plek komen historie, natuur, recreatie en cultuur samen. Dit is wat onze drie gemeenten versterkt. Deze waarden moeten we koesteren’. De domeinnaam VoorneaanZee.nl is nu dus in handen van de fuserende gemeenten. De website achter deze naam zal pas rond 1 januari 2023 in de lucht zijn, als de gemeente Voorne aan Zee daadwerkelijk een feit is."

- Nieuws: - Nieuws van de gemeente Voorne aan Zee in oprichting op Facebook.

- Jongeren: - "Plattelands Jongeren Voorne is opgericht in 1947, heeft meer dan 300 leden en organiseert al jaren schuur- en tentfeesten en vele andere activiteiten die druk worden bezocht. In tegenstelling tot de naam van de vereniging hoeft men niet van het platteland te komen om lid te worden. Vroeger was de vereniging wel gericht op agrariërs. Tegenwoordig zijn wij een algemene vereniging met een agrarische tak. De leden vallen tussen de 16 en 35 jaar waaronder scholieren, studenten en werkende jongeren. Doelstelling van de vereniging is officieel gezegd: 'Het in stand houden van een plattelandsjongeren netwerk middels ontspanning, ontmoeting, maatschappelijke vorming en kadervorming op sociaal, cultureel, agrarisch, educatief en informatief gebied'." Op de site van de vereniging is niet te vinden wat het exacte werkgebied is. Gezien de naam van de vereniging vermoeden wij dat dat in ieder geval het grondgebied van de gemeente Voorne aan Zee i.o. is en wellicht nog een deel van de gemeente Nissewaard.

- Welzijn: - "Fijn je te zien is gestart in maart 2018 als initiatief opgezet door de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis. In 2019 is ook de gemeente Westvoorne aangehaakt, waardoor we nu een platform vormen voor alle kernen in de gemeente Voorne aan Zee i.o.. 'Fijn je te zien' is het sociale platform van Voorne. Hier vind je lokaal nieuws (Berichten), informatie over leuke activiteiten (Agenda), vrijwilligerswerk vraag en aanbod en burenhulp (Elkaar helpen), cursussen (Academie) en nog veel meer. Doe je ook mee?"

- "Wat is een buurtverbinder? De buurtverbinder stimuleert buurtbewoners en organisaties enthousiast om actief mee te doen in de buurt en het online dorpsplein voor de gemeente Voorne aan Zee i.o. 'Fijn je te zien' maximaal te gebruiken. Buurtverbinder is een vrijwilligersfunctie die je kunt doen voor een door jou zelf te bepalen aantal uren per week. Na een succesvolle kennismaking (past de rol van buurtverbinder bij wat jij wilt en kunt of kom je beter in een andere rol tot je recht?) worden er taken met je afgesproken die jij zelfstandig gaat uitvoeren. Door Mijn Buurtje zijn de buurtverbinders getraind en in alledrie de gemeenten zijn we actief. In totaal zijn we best met een vrij grote groep, maar iedere buurtverbinder bepaalt zelf hoeveel tijd hij of zij daar aan besteedt. Buurtverbinders zijn er in alle soorten en maten, bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn en iets willen betekenen in de buurt, mensen met een uitkering die nieuwe vaardigheden willen opdoen, ZZP-ers die een dag in de week iets voor hun buurt willen doen en tegelijkertijd hun netwerk in de buurt willen vergroten. Wil je meer info of wil je ook buurtverbinder worden mail dan naar info@fijnjetezien.nl."

Reactie toevoegen