Wûnseradiel

Voormalige gemeente
Súdwest-Fryslân
Fryslân

gemeente_wonseradeel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Wonseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Wonseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Wûnseradiel

Terug naar boven

Status

- Wûnseradiel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente is in 2011 opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Het gemeentehuis bevond zich te Witmarsum.

- Wapen van de voormalige gemeente Wûnseradiel.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De spelling van de gemeentenaam is in 1987 gewijzigd van het Nederlandstalige Wonseradeel in het Friese Wûnseradiel. De plaatsnamen zijn formeel - d.w.z. voor bijv. het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG - Nederlandstalig, met op de plaatsnaamborden de NL spelling bovenaan en de FR spelling er onder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Wûnseradiel 1.427 huizen met 8.958 inwoners, verdeeld in dorp Arum 145/972 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Baarderburen 7/41, Beijum 2/13 en Hijsaard 2/13, dorp Allingawier 17/114 met de buurtschappen Bruindeer 4/22 en Vierhuis 3/19, dorp Burgwerd 33/223 met de buurtschappen Heemert 8/52, Grons 1/12 en Sjongerdijk of Sijungadijk 6/37, dorp Cornwerd 11/69 met de buurtschappen Sotrum (ged.) 5/33 en Het Houw 8/48, dorp Dedgum 23/131, dorp Engwier 3/31, dorp Exmorra 27/168 met buurtschap Exmorrazijl 5/30, dorp Ferwoude 16/109 met de buurtschappen Doniaburen 5/30, Schenneburen 7/44 en Wonneburen 3/19, dorp Gaast 36/217 met buurtschap De Boerenstreek 9/53, dorp Greonterp 21/107 met buurtschap De Kie 1/10, dorp Hartwerd 14/95 met buurtschap Sienderhuizen 2/11, dorp Hichtum 13/105 met buurtschap Sieswerd 4/27, dorp Hieslum 11/64 met buurtschap Idserdaburen 3/20, dorp Idsegahuizen 11/77 met de buurtschappen De Papiermolenstreek 7/53 en Altena 2/15, dorp Kimswerd 70/408 met buurtschap Dijkstraburen 6/38, dorp Lollum 33/169, dorp Longerhouw 10/90, dorp Makkum 326/1.941, dorp Oldeklooster 6/52, dorp Parrega 39/230 met de buurtschappen Angterp 3/17, Maneburen 2/13 en Sur-end 3/16, dorp Piaam 12/82 met buurtschap De Kooihuizen 2/18, dorp Pingjum 98/565 met de buurtschappen De Riege 9/55, De Nes 2/13, Bortland 3/23 en Pingjummerstraat 4/24, dorp Schettens 20/95 met de buurtschappen Bittens 2/13, b. Sotrum (ged.) 3/19 en Bruindijk 2/17, dorp Schraard 42/252, dorp Zurich 22/134 met buurtschap Attenburen 2/10, dorp Tjerkwerd 33/249 met de buurtschappen IJemswoude 6/41, Jonkershuizen 4/31, Arkum 4/26, Veldhuizen 2/11, Baburen 6/44, Ritzeburen 3/20, Jousterp 3/17 en Aaksens 2/16, dorp Ugoklooster 3/24, dorp Witmarsum 101/659 met de buurtschappen Rijpende 3/18, Fijlens 3/17, Koudhuizen 4/25, Het Vliet 5/37, Oosthem 3/22, De Kampen 2/20 en De Tijm 1/13 en dorp Wons 26/172 met de buurtschappen De Weeren 9/62, Doniawier 3/21, Gooijum 2/14 en Haijum 3/21.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel is een initiatief van Stichting Ald Makkum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wûnseradiel (online te bestellen). O.a. het boek 'Het verhaal van Wûnseradiel', over de geschiedenis van deze gemeente, verschenen in 2010 t.g.v. de aanstaande opheffing van de gemeente per 1-1-2011.

Reactie toevoegen