Baarderbuorren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

baarderbuorren_bedrijventerrein.jpg

De firma Jansma uit Drachten heeft bedrijventerrein Baarderbuorren ontwikkeld (© www.jansma.biz)

De firma Jansma uit Drachten heeft bedrijventerrein Baarderbuorren ontwikkeld (© www.jansma.biz)

Baarderbuorren

Terug naar boven

Status

- Baarderbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Baarderbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Arum.

- De buurtschap Baarderbuorren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In het Nederlands: Baarderburen. De straatnaam is in de Friese spelling dus kennelijk is dat de voorkeursspelling voor deze buurtschap.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarderbuorren ligt rond de gelijknamige weg, direct O en direct ZO van Arum, waarbij er, naast wat verspreidere bebouwing rond deze weg, sprake is van twee kleine woningconcentraties niet ver bij elkaar vandaan, een N, rond de N tak van de weg, en een Z, rond de Z tak, bij het kleine bedrijventerrein, ook rond dezelfde weg en rond de weg Ald Rij (zie ook hierna).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Baarderbuorren 7 huizen met 41 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de Baarderbuorren is in de loop der jaren een klein bedrijventerrein ontstaan. Een bestemmingsplanwijziging uit 2011 behelst uitbreiding van het terrein met 3 kavels, beter gezegd: het mogelijk maken van bedrijfsactiviteiten op percelen die voorheen nog een agrarische bestemming hadden. Een recente uitbreiding van dit bedrijventerrein omvat 12 kavels met een totale oppervlakte van circa 3 hectare, en is bestemd voor bedrijven vanuit de regio.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De boerderijen op nr. 8 (ca. 1860), met onderkelderd voorhuis, en nr. 17 (ca. 1870) zijn voorbeelden van kop-hals-rompboerderijen. Interessante stelpboerderijen staan hier op nr. 9 (1871), met links van het woongedeelte de melkkelder, en Groot Baarderburen op nr. 15.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2006 is het Baarderbuorren Bosk gerealiseerd.

Reactie toevoegen