Baarderbuorren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

baarderbuorren_bedrijventerrein.jpg

De firma Jansma uit Drachten heeft bedrijventerrein Baarderbuorren ontwikkeld (© www.jansma.biz)

De firma Jansma uit Drachten heeft bedrijventerrein Baarderbuorren ontwikkeld (© www.jansma.biz)

baarderbuorren_boerderij.jpg

Boerderij in buurtschap Baarderbuorren

Boerderij in buurtschap Baarderbuorren

Baarderbuorren

Terug naar boven

Status

- Baarderbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Baarderbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Arum.

- De buurtschap Baarderbuorren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In het Nederlands: Baarderburen. De straatnaam is in de Friese spelling dus kennelijk is dat de voorkeursspelling voor deze buurtschap.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Baarderbuorren ligt rond de gelijknamige weg, direct O en direct ZO van Arum, waarbij er, naast wat verspreidere bebouwing rond deze weg, sprake is van twee kleine woningconcentraties niet ver bij elkaar vandaan, een N, rond de N tak van de weg, en een Z, rond de Z tak, bij het kleine bedrijventerrein, ook rond dezelfde weg en rond de weg Ald Rij (zie ook hierna).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Baarderbuorren 7 huizen met 41 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de Baarderbuorren is in de loop der jaren een klein bedrijventerrein ontstaan. Een bestemmingsplanwijziging uit 2011 behelst uitbreiding van het terrein met 3 kavels, beter gezegd: het mogelijk maken van bedrijfsactiviteiten op percelen die voorheen nog een agrarische bestemming hadden. Een recente uitbreiding van dit bedrijventerrein omvat 12 kavels met een totale oppervlakte van circa 3 hectare, en is bestemd voor bedrijven vanuit de regio.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De boerderijen op Baarderbuorren nr. 8 (ca. 1860), met onderkelderd voorhuis, en nr. 17 (ca. 1870) zijn voorbeelden van kop-hals-rompboerderijen. Interessante stelpboerderijen staan hier op nr. 9 (1871), met links van het woongedeelte de melkkelder, en Groot Baarderburen op nr. 15.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Op 26 oktober 2006 is it Baarderbuorren Bosk officieel geopend. De opening was gecombineerd met de traditionele lampionoptocht. Om 7 uur 's avonds waren behoorlijk veel Arumers op de been om de opening mee te maken. Voorgegaan door muziekkorps Wubbenus Jacobs werd de tocht naar het bos gemaakt. Omdat in een bos natuurlijk geen straatverlichting is, waren op plaatsen op de route tractoren geparkeerd met de lichten aan. Ook waren er lichtjes in de bomen. De fakkels van een paar jongeren deden ook goede dienst. Aan het begin van het pad bij het kerkhof onhulden Janien en Harno Zijlstra het bordje "Baarderbuorren Bosk". Vervolgens ging het verder het bos in. Bij de poel in het bos speelde het muziekkorps weer om weer verder te gaan via het huis van Herman Erb (stoomgemaal) en bij de Hockaart weer uit te komen. Zo nu en dan werd onder een lantaarnpaal weer even gespeeld.

Nadat de kinderen fruit hadden gekregen gingen de genodigden naar It Iepen Hûs voor een kopje koffie met oranjekoek. Hier werd het onstaan van het bos gememoreerd door Jelle de Boer van Natuurmonumenten, Jan Pieter de Boer van Landschapsbeheer en Folkert Brouwer namens Dorpsbelang. Bedankjes waren er voor iedereen die op welke wijze ook had bijgedragen aan de totstandkoming van dit bos met verhard pad. Natuurlijk niet in de laatste plaats de vele Arumer vrijwilligers die hiervoor broodnodig waren. Het is fijn dat de Arumer dorpsgemeenschap zich hiervoor wil inzetten." (bron: dorpssite Arum) Zie ook de fotoreportage van de lampionoptocht en de feestelijke opening van het bos op 26 oktober 2006.

Reactie toevoegen