Bloois

Plaats
Verdwenen plaats
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Zeeland

bloois_wapen.jpg

Bloois is een voormalige buurtschap, heerlijkheid en gemeente. Het was een zelfstandige gem. t/m 1814. In 1815 over naar gem. Bommenede, per 4-4-1866 over naar gem. Zonnemaire, in 1961 over naar gem. Brouwershaven, in 1997 o/n gem. Schouwen-Duiveland.

Bloois is een voormalige buurtschap, heerlijkheid en gemeente. Het was een zelfstandige gem. t/m 1814. In 1815 over naar gem. Bommenede, per 4-4-1866 over naar gem. Zonnemaire, in 1961 over naar gem. Brouwershaven, in 1997 o/n gem. Schouwen-Duiveland.

Bloois

Terug naar boven

Status

- Bloois is een voormalige buurtschap, voormalige heerlijkheid en voormalige gemeente in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1814. In 1815 over naar gemeente Bommenede, per 4-4-1866 over naar gemeente Zonnemaire, in 1961 over naar gemeente Brouwershaven, in 1997 over naar gemeente Schouwen-Duiveland.

- Het wapen van Bloois komt in de 17e eeuw voor als heerlijkheidswapen en werd als gemeentewapen bevestigd op 31 juli 1817. De gemeente was echter in 1815 al toegevoegd aan de gemeente Bommenede. Dat was dus mosterd na de maaltijd...

- Het grondgebied van deze voormalige buurtschap en gemeente valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zonnemaire.

Terug naar boven

Naam

Niet te verwarren met
Het vroegere baljuwschap Blois bij Gouda en het vroegere baljuwschap Blois bij Beverwijk.

Gemeente Bommenede
De gemeente Bommenede werd ook wel 'Bommenede en Bloois’ genoemd.

Oudere vermeldingen
Blois, Bloys, Blooys, Blooijs, Bloijs, Beloys, Baloys, Bulloys, 1840 Bloois.

Naamsverklaring
De naam komt van de familie Van Bloois, de toenmalige eigenaren van de grond. (bron: Frans Beekman en Huib Uil, 'Schouwen-Duiveland en de oorsprong van haar plaatsnamen', 1994)

Terug naar boven

Ligging

Bloois lag ZO van Brouwershaven, W van Zonnemaire.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bloois 10 huizen met 45 inwoners. Tegenwoordig staan ter plekke nog maar twee boerderijen: Buitenlust aan de Blooisedijk en een hoeve op de hoek van de Blooisedijk en de Boogaardweg (die op Google Maps foutief als Boogerdweg staat vermeld).

Terug naar boven

Geschiedenis

Bloois werd ingedijkt in 1425 en behoorde oorspronkelijk tot Holland, maar is in 1687 samen met Bommenede aan de Staten van Zeeland afgestaan.

- Inventaris van de archieven van het Waterschap Bloois en Oud-Bommenede (1794-1958). Dit waterschap is in 1959 opgegaan in Waterschap Schouwen-Duiveland. Een citaat hieruit: "Het in 1412 aan Jan van IJsselstein ter bedijking uitgegeven Bommenede was een leen van de heren van Voorne, zelf leenmannen van Holland. Deze omstandigheid vormde de oorzaak van het tot ver in de 17e eeuw onder Holland ressorteren van de Bommenedepolders, waartoe naast Borrenbrood, Kijkuit, Nataars en Bommenede ook het in 1425 bedijkte Bloois behoorde. Laatstgenoemde viel dan ook onder de hoge heerlijkheid Bommenede, wat inhield dat baljuw en schepenen de hoge jurisdictie uitoefenden, terwijl er een eigen lagere rechtbank was, aangesteld door de ambachtsheer. Deze heerlijkheid bleef na 1686 - het jaar van overgeven van Bommenede aan Zeeland - leenroerig aan Holland.

Rond 1750 was de Delftse regent Nicolaas Adriaan Boogerd ambachtsheer, in 1840 Adriaan Moens te Zierikzee en in 1950 ds. J. Matzer te Groningen. Wanneer de dijk tussen Oud- en Nieuw-Bommenede gelegd is, is niet bekend. Vermoedelijk dateert deze - en mitsdien het waterschap Bloois en Oud-Bommenede-van vóór 1530, omdat bij de vloed in dat jaar Oud-Bommenede niet en Nieuw-Bommenede wel werd overstroomd. Sindsdien is deze polder tweemaal overstroomd: in 1682 door het breken van de dijk ten noorden van het huidige gehucht Nieuw-Bommenede (het wiel resteert daarvan); in 1953 door een bres in de dijk met de Groot-St. Jacobspolder en overstort over de Schenkeldijk. De polder waterde af via Zuidernieuwland bij Brouwershaven op Schouwen. Het waterschap werd bestuurd door een dijkgraaf en twee gezworenen. Het archief meet 1.35 strekkende meter."

- Beschrijving van Bloois in Van der Aa.(1)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

"Buitenlust (aan de Blooisedijk) was vroeger eene hofstede, doch deze is in het jaar 1789 tot eene buitenplaats en in de laatste jaren geheel in den Engelschen smaak aangelegd. Zij beslaat een oppervlakte van ruim 15 bunders en is thans het eigendom van de Heeren Mr. Adriaan Moens van Bloois en Johan Isebree Moens te Zierikzee."(2) Laatstgenoemde was Heer van Bloois, secretaris van Brouwershaven en burgemeester van Bommenede.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in Polder Bloois en Oud-Bommenede (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Er zijn ook personen met de achternaam Van Bloois (overzicht van personen met deze achternaam door de eeuwen heen). Hun voorouders zijn (deels?) uit deze buurtschap afkomstig. Ten tijde van de Volkstelling van 1947 woonden vrijwel alle mensen met deze achternaam nog in Zeeland en Zuid-Holland. Later hebben zij zich meer over het land verspreid. Hetzelfde gaat op voor mensen met de achternaam De Bloois. - Overzicht van personen met een van deze beide achternamen door de eeuwen heen, zoals zij ergens op het internet voorkomen. De oudste afstammelingen van laatstgenoemde achternaam hadden overigens als achternaam De Bloot en zijn oorspronkelijk afkomstig uit Schipluiden en omgeving, volgens deze Genealogie van personen met de achternaam De Bloois.

Dat men ook hier bij de burgerlijke stand door de eeuwen heen de achternaam vaak schreef zoals het klonk en men dacht dat het goed was - veel burgers konden vroeger immers niet lezen en schrijven, dus moest de ambtenaar van de burgerlijke stand maar op zijn gehoor af gaan - waardoor je bij één geslacht veel spellingsverschillen kon krijgen, blijkt ook hier; afstammelingen van dit geslacht hebben door de eeuwen heen achternamen gekregen met de spellingen de Bloot, de Bloote, de Bloodt, die Bloet, de Bloois, de Blooijs, de Bloijs, de Blooys, de Bloeijs, de Bloeis, de Belois, van Bloijs, du Bloijs, du Blois, Blois, de Blois, du Bloos, de Bloys, Dubloijs en Dublois... - Overzicht van mensen die hun stamboom onderzoeken en waarin een van deze achternamen voorkomt. - Online overlijdensberichten van mensen met een van deze achternamen.

Reacties

(4)

Geachte heer,

Door uw interessante beschrijvingen van de familie De Bloois, die in Zeeland (Zonnemaire) heeft vertoefd en van adel was, ben ik zeer benieuwd geworden naar hun afkomst en familiesamenstelling. U heeft al gezien dat ik ook een "de Bloois" ben, maar uit welke tak ik stam is tot heden onduidelijk. Wel is me altijd verteld door mijn vader, Frans de Bloois uit Maasdam dat zijn vader Cornelis de Bloois, die daar ook woonde, de titel burggraaf had en zijn voor-familie uit Frankrijk kwam. Ook heb ik in het Rode Boekje van de Nederlandse Adel gelezen dat in 1823 een burggraaf De Bloys is ingeschreven. Kunt u mij wat meer informatiebronnen geven over de familie De Bloois in Nederland. Vooral de familie uit Zeeland is erg boeiend voor me.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,

Marjolaine Warmink- de Bloois
Labradorstroom 137
1271 DE Huizen
Tel. 06.343.158.97

Geachte mevrouw Warmink-de Bloois,
Naar aanleiding van uw reactie heb ik allereerst het hele internet afgezocht naar wat er nog meer wordt vermeld over deze plaatsnaam en deze familienaam. Dat heb ik nu hierboven vermeld.

Wat uw vraag betreft: ik specialiseer mij in plaatsbeschrijvingen en doe zelf niet aan genealogie, maar ik denk dat wie dan ook u het gevraagde overzicht niet zomaar even kan leveren. Immers er zijn door de eeuwen heen vele verschillende spellingen geweest van deze achternaam (die ik nu onder Links heb vermeld), er is naast het hierboven beschreven gebied in Zeeland ook nog 2x een Baljuwschap van Blois geweest (bij Gouda en bij Beverwijk), hierboven nu gelinkt, waar ook sprake is geweest van diverse graven, waar uw voorouders wellicht ook aan gerelateerd zouden kunnen zijn, en volgens een ander, nu onder Links gelinkt overzicht zou de familienaam De Bloois (of wellicht alleen een bepaalde tak daarvan) oorspronkelijk De Bloot hebben geheten en oorspronkelijk afkomstig zijn uit Schipluiden en omgeving. Kortom een 'moeras' met allerlei voetangels en valkuilen, door de verschillende takken, spellingen en dergelijke.

Onder Links heb ik nu ook een link met mensen die deze familienaam als onderdeel van hun genealogisch onderzoek hebben aangetroffen. Wellicht kunt u een hunner mailen of zij u verder kunnen helpen. Als ik u was zou ik sowieso even de tijd nemen om de pagina's onder de links die ik nu hierboven heb vermeld, even goed door te lezen. Wellicht vindt u ergens aanknopingspunten voor 'uw tak'. En er zijn ook diverse verenigingen (zoals HCC Genealogie, NGV) waar je lid van kunt worden en waar mensen je dan met raad en daad bijstaan in je zoektocht naar je voorouders, online en tijdens bijeenkomsten (soms van regionale afdelingen) in het land. Nadere informatie daarover vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/genealogie.
Met vriendelijke groet en succes gewenst met uw zoektocht,
Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Ik heb een genealogie gemaakt van de familie "van Beloois". De familienaam werd ook geschreven als Belois, Beloys en andere vormen. Deze familie kwam voor zover ik het heb kunnen achterhalen van Bruinisse en daarvoor wellicht van het land van Bloys bij Bommenende en Zonnemaire waar nog een polder is. Mijn genealogie van de familie is te raadplegen op "Genealogie online".

Dank voor uw aanvulling! Zo te zien bedoelt u deze pagina: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-tevel-nootenboom/personen.php?f....
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen