Boveneind (Krimpen aan den IJssel)

Plaats
Buurtschap
Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

Boveneind (Krimpen aan den IJssel)

Terug naar boven

Status

- Boveneind is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en deels gemeente Krimpenerwaard (t/m 2014 gemeente Ouderkerk), deels gemeente Krimpen aan den IJssel.

- Boveneind wordt vandaag de dag ook als wijk van Krimpen aan den IJssel beschouwd. Wij vinden het echter, gezien de geografische kenmerken, nog altijd een buurtschap. Tot ca. 19xx? stond hier een officieel plaatsnaambord Boveneind, betreffende het Krimpense gedeelte. Bij gemaal Reinier Blok, aan de afrit naar de Breekade, staat de plaatsnaam nog wel op het plaatsnaambord onder de naam Krimpen aan den IJssel.

- De buurtschap Boveneind valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Krimpen aan den IJssel, deels onder het dorp Ouderkerk aan den IJssel.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam Boveneind duidt op de ligging ten opzichte van Krimpen aan den IJssel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boveneind ligt in het N van Krimpen aan den IJssel en het Z van Ouderkerk aan den IJssel, in de noordoosthoek van de wijk Langeland, rond de IJsseldijk, de watertoren en de waal (overstromingsmeertje). De buurtschap ligt voor een deel binnen de bebouwde kom (onder meer de Breekade en Breestraat), het gedeelte aan de IJsseldijk ligt buiten de bebouwde kom. Ook het Ouderkerkse gedeelte ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boveneind was vroeger bekend door de aldaar gevestigde bedrijvigheid zoals een steenbakkerij, rietmattenfabriek, klompenmakerijen, scheepswerfjes waarop houten binnenscheepjes werden gebouwd, boerderijen en een graanmaalderij.

De bewoners vormden een hechte gemeenschap, wat vooral tot uiting kwam bij het vieren van Oranjefeesten, deelname aan historische en allegorische optochten en het bouwen van fraaie erepoorten. Dat alles was bij de Boveneinders in goede handen. (343)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Een langgekoesterde wens van de gemeente Krimpen aan den IJssel gaat in 1976 in vervulling. Het gemeentebestuur koopt dan een van de oude boerderijen van de heer P.C. van Cappellen. Daarna komt wethouder F.A. van Leeuwen met het plan er een kinderboerderij te vestigen. Op zaterdag 21 juni, de eerste zomerdag in 1980 is Kinderboerderij Klein Boveneind officieel en feestelijk geopend. Ondanks het herfstachtige weer komen honderden kinderen over de ophaalbrug het terrein op om de dieren te aaien en van het openingsfeest te genieten.

Voor de naamgeving van de kinderboerderij wordt een wedstrijd gehouden waar alle basisscholen in Krimpen aan den IJssel aan hebben meegedaan. Er komen maar liefst 5.000 tekeningen binnen. Hiervan worden 700 stuks op de kinderboerderij tentoongesteld. 12 ervan krijgen een erevermelding: dat betreft de tekeningen en de namen De kleine hoeve; De Boveneinder, Beestenboel, Krimpens dierenhof, IJssel hoeve, Kabouter, Dierenweiden, Park der dieren, De Hummel, Het dierenhuis, Kindervreugd en Dierenzicht. De winnaar is Folkert Bouwma met de naam Klein Boveneind. Folkert krijgt een mooi boek over de natuur overhandigd en mag samen met wethouder mevr. Bosma de ophaalbrug naar beneden duwen. De naam Klein Boveneind komt boven de brug tevoorschijn. Onmiddellijk daarna stromen honderden kinderen over de brug en kan het openingsfeest beginnen.

"In onze maatschappij is de mens steeds verder van de natuur verwijderd geraakt. De nood aan contact met plant en dier wordt hierdoor groter. Wij weten immers dat contact met dieren onmisbaar is voor de gezondheid van de mens, zowel geestelijk als lichamelijk. Een kinderboerderij kan hierbij een nuttige functie vervullen. De al sinds 1980 bestaande Kinderboerderij Klein Boveneind biedt een laagdrempelige zinvolle, educatieve en ontspannende vrijetijdsbesteding voor jong en ouder." Aldus de site van de kinderboerderij.

De kinderboerderij is in 2016 en 2017 gerenoveerd, om een goede basis voor de toekomst te creëren en te zorgen voor een fraaie en functionele kinderboerderij waar de dieren een goed onderdak hebben. De gebouwen zijn voorzien van nieuwe vloeren, kozijnen, elektra en geïsoleerde wanden en daken. Ook zijn een nieuwe stal en hooiberg geplaatst. Sinds april 2017 is de kinderboerderij verzelfstandigd. De medewerkers van de gemeente die belast zijn met beheerstaken of met de dierenverzorging blijven in dienst van de gemeente en worden gedetacheerd bij IJsselWerk. IJsselWerk biedt ruimte voor dagbesteding aan Krimpenaren met een verstandelijke beperking. Daarvoor werkt zij samen met Stichting Pameijer.

De in 2015 opgerichte Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind heeft als doelen het verstrekken van informatie over bestaande en nieuwe ontwikkelingen rond de Kinderboerderij, en het genereren van inkomsten en het werven van fondsen in de vorm van jaarlijkse donaties of incidentele giften in geld of in natura, schenkingen, legaten e.d. Ook ondersteunen zij de Kinderboerderij bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor bezoekers.

Volg je een Mbo-opleiding dierenverzorging? Dan kun je bij hen stage lopen. Van één dag in de week tot blokstages van meerdere weken achtereen. Kinderboerderij Klein Boveneind is door de S-BB erkend als opleidingsbedrijf. De kinderboerderij neemt geen maatschappelijke stages aan. Op de boerderij is altijd veel werk te doen. Dagelijks worden de dieren verzorgd en schoongemaakt. Daarnaast zijn er verschillende onderhoudsklusjes te doen op het terrein. Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen op de kinderboerderij? Neem gerust contact met hen op voor de mogelijkheden. Je kunt hier vrijwilligerswerk doen vanaf een leeftijd van 15 jaar.

Reactie toevoegen