De Kliuw

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

de_kliuw_plaatsnaambord_kopie.jpg

Buurtschap De Kliuw is genoemd naar een sluis die hier vroeger gelegen moet hebben. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Naam.

Buurtschap De Kliuw is genoemd naar een sluis die hier vroeger gelegen moet hebben. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Naam.

de_kliuw_zathe_de_klieuw.jpg

Een van de monumentale panden in buurtschap De Kliuw is Zathe De Klieuw op Tjebbingadyk 18 (© Google)

Een van de monumentale panden in buurtschap De Kliuw is Zathe De Klieuw op Tjebbingadyk 18 (© Google)

De Kliuw

Terug naar boven

Status

- De Kliuw is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Buurtschap De Kliuw valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hidaard.

- Buurtschap De Kliuw ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Klieuw. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
De oudste vermelding is Klijw of Cliw (1511), even later (1536) vinden we Cluv, de vroeger hier gelegen hebbende herberg werd gespeld als De Klieuw, en sinds de 18e eeuw is er sprake van De Kliuw.

Naamsverklaring
De nederzetting is genoemd naar de hier aanwezige zijl (= sluis) van het zogeheten klijf-, klief- of kleef-type. De afwatering van de oude polders Z van Wommels en Easterlittens was heel belangrijk voor de plaatselijke boeren. Op de plaats waar de Slachtedyk naar het N gaat en de noordelijke Middelzeedijk rechtdoor richting Hartwerd loopt, moet een sluis zijn geweest die het water splitste, een klief.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kliuw ligt NW van Sneek en ZZW van Hidaard, rond de splitsing van de wegen Kliuw / Middelzeedijk en Tjebbingadyk / Doniadyk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt buurtschap De Kliuw niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap (nog altijd) een handvol panden, met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Café
Buurtschap De Kliuw is vele decennia befaamd geweest in de regio vanwege Café De Klieuw. Dat kwam door de strategische ligging op een kruising van vier wegen, en toch idyllisch in the middle of nowhere. Vanwege de rijke schakering aan gasten. En het kwam vooral door de uitbaatster die het café 38 jaar alleen heeft gerund (en voorheen nog enkele decennia samen met de ouders): Tjerkje Huitema (1903-2002). Uit de vele interviews die zijn gehouden onder de bezoekers van weleer, kwam steeds naar voren dat het er altijd gezellig was. Tjerkje had oprechte belangstelling voor haar gasten. Er waren vaak ongewone gebeurtenissen, Tjerkje kon dan moeilijk de grens aangeven. Tjerkje was een echte gastvrouw al liepen privé en zakelijk regelmatig door elkaar. Het meest karakteristieke aan Tjerkje was haar stem. Tjerkje had een open verhemelte (schisis). Menig bezoeker heeft dat specifieke stemgeluid van Tjerkje geïmiteerd. Tjerkje heeft het café gerund tot haar 86e jaar (1989). Het pand is toen verkocht en herbestemd tot woonhuis. In diverse bladen verschenen artikelen over haar. Een van de stamgasten zei over de op handen zijnde sluiting: "Dit is een nationale ramp!"

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Geert Diever, Rein Terwisscha van Scheltinga en Hinke Kuiper vormen het bestuur van Stichting Theater De Klieuw. In het verleden waren zij menigmaal te gast bij Tjerkje. Zij besloten een authentiek en eigentijds muziektheater te presenteren vanuit bezoekersperspectief om zo betekenis te geven aan het levensverhaal van Tjerkje in de hedendaagse tijd. Muziektheater Elk Sines is een voorstelling voor een brede doelgroep. Door de eigentijdsheid van de tekst, liederen, oude en nieuwe muziek is de voorstelling toegankelijk voor jong en ouder. Kennelijk zijn daar goed in geslaagd, want alle 12 voorstellingen in 2017 waren uitverkocht. Daarom besloten zij de productie in 2018 nog een keer uit te laten voeren. Ook die voorstellingen waren allemaal uitverkocht. Daarom komt er in 2019 nog een allerlaatste serie voorstellingen: in totaal 14 voorstellingen, in de maand mei. Zorg dat je er op tijd bij bent, want anno januari 2019 waren al 9 voorstellingen uitverkocht!

Reactie toevoegen