Dirksland

Plaats
Dorp
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

gemeente_dirksland_anno_ca_1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Dirksland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Dirksland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Dirksland

Terug naar boven

Status

- Dirksland is een dorp in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2012.

- De gemeente Dirksland is in 1966 vergroot met de gemeenten Herkingen en Melissant.

- Wapen van de voormalige gemeente Dirksland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1284 van Di(.)derics lande, 1312 in Diderics Lant, 1339 Diericslant, 1341 Dierixland, 2e helft 14e eeuw (ad 1229) tlant dat men hiet Dircslant, 1463 opten torn van Dircxlant, 1482 Diricxlant, 1573 Dierickslant, 1773 Dirksland.

Naamsverklaring
Samenstelling van land 'land als tegengesteld aan water, polderland' en de persoonsnaam Diederik.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Dirksland ligt ongeveer centraal in de gemeente Goeree-Overflakkee, grenst in het N aan het water Haringvliet en in het W aan het Grevelingenmeer, en ligt verder WZW van de dorpen Middelharnis en Sommelsdijk, NW van het dorp Nieuwe-Tonge, N van het dorp Herkingen en ZO van het dorp Melissant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Dirksland, die alleen het gelijknamige dorp omvat, 244 huizen met 2.183 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.100 huizen met ca. 5.400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dirksland heeft 21 rijksmonumenten.

- Met de bouw van de Hervormde (PKN) Dorpskerk te Dirksland (Ring 2) is vermoedelijk rond 1415 begonnen. In die tijd is waarschijnlijk het gedeelte gebouwd dat nu het koor van de kerk is. De toren en het schip van de kerk kwamen ongeveer 70 jaar later afzonderlijk, doch slechts kort na elkaar, tot stand. Het schip van de kerk is sierlijk van aanzien, met mooie slanke natuurstenen zuilen, waarvan de kapitelen met dubbele bladkransen zijn versierd. Bij de restauratie van de kerk, in de periode 1966-1968, is het koor weer bij de kerk getrokken, zodat de oorspronkelijke ruimtewerking weer tot zijn recht komt. Vele jaren was het koor door een galerij met orgel van de kerk gescheiden. De 12 pilaren in de kerk staan symbool voor de 12 apostelen. In de kerk bevinden zich 31 grafzerken, daterend uit de periode 1526-1721. Veel stenen zijn nog duidelijk te lezen. De kerk is een van de meest gave kerken van Goeree-Overflakkee, zowel qua interieur als van de buitenkant. Om de kerk ligt een kerkgracht. De kerk is gebouwd op een schiereilandje dat grenst aan de monumentale Voorstraat. De kerk heeft ca. 850 zitplaatsen. Om de kerk ligt de kerkring met idyllische oude pandjes.

- De kerk van de Gereformeerde Gemeente op Geldersedijk 1 dateerde uit 1928. Deze kerk werd rond 2000 te klein en voldeed ook niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw of verbouwing op die plaats leek niet aanlokkelijk. Op Mozartsingel 2 is in 2000 een nieuwe kerk gebouwd, naar een ontwerp van Valk Architecten te Soest. Er is ruimte voor 1000 kerkgangers. De kerk aan de Geldersedijk is afgebroken.

- Molen De Eendracht (Vroonweg 11) is een in 1846 gebouwde stellingmolen. Tot 1966 is er op De Eendracht op professionele basis graan gemalen; daarna raakte de molen in verval en is het binnenwerk verwijderd. In 1975 is de molen verkocht aan de gemeente Dirksland, die van 1980 tot 1982 de molen restaureerde, daarbij gebruik makend van onderdelen uit een onttakelde molen die op Ooltgensplaat stond. Sinds 1988 is De Eendracht eigendom van Molenstichting Goeree-Overflakkee, die de molen wederom heeft laten restaureren. De molen is open wanneer het bord langs de weg staat. - Nieuws van Molen De Eendracht op Facebook.

- Molenromp van Molen Polder Dirksland (Burg. C. Zaaijerlaan 54). Deze polder is de oudste polder van Overflakkee. Toen de polder bedijkt werd, werd er geloosd op de hanen en de spuikolk. Dit was geen succes, daar beide steeds verzandden. Op aandringen van de dijkgraaf besluit men in november 1730 een poldermolen te bouwen. Ook de sluizen, de watergangen en de dijken werden onderhanden genomen. In de havendijk maakte men een tweede uitwateringssluis om het uitgemalen water sneller op de haven te kunnen lozen. In 1915 is er een dieselgemaal in de molen geplaatst, waarbij de molen gedeeltelijk is afgebroken. In 1942 is de dieselmotor vervangen door een elektromotor. In 1994 is de romp verkocht aan een particulier. Sindsdien is de molenromp in gebruik als woonhuis. Volgens sommige bronnen zou deze molen model hebben gestaan voor de molens van de Nederwaard in Kinderdijk.

- De watertoren (Watertoren 2) is gebouwd in 1939-1941. De bouw duurde twee jaar, vanwege de oorlog en de strenge winter. De watertoren heeft een hoogte van 62,50 meter en is ontworpen door architect J. Gerber in de stijl van de Delftse School. Het is lange tijd de hoogste watertoren van Nederland geweest, totdat in 1958 in Emmeloord een watertoren van 65 meter werd gebouwd. De toren heeft een opslagcapaciteit van 575 m3. In 1944 hebben de Duitsers circa 400 kg springstof aangebracht in de acht buiten- en vier binnenkolommen waarop het reservoir rust. Men had de bedoeling om op 4 mei 1945 de watertoren op te blazen. Dit is echter niet gebeurd, en op 7 mei 1945 heeft men de springstof verwijderd. In 1993 heeft de watertoren een nieuw dak gekregen. Van 2007 tot 2009 is de watertoren in gebruik geweest als restaurant. Sindsdien staat de toren leeg.

- Gevelstenen in Dirksland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Trekkertrek Familiedag Dirksland, met 's avonds een Pulling Party (op een zaterdag in mei). TrekkerTrek is een sport die beoefend wordt met landbouwtractoren. Door met een sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand weg te rijden, wordt bepaald welke tractor het sterkst is. Om het leuk te houden voor de deelnemers zijn er verschillende klassen, zodat de 'kleintjes' het niet tegen de grote jongens hoeven op te nemen. Een Tractor Pulling baan is meestal 100 meter, maar het is niet altijd gemakkelijk om die 100 meter te halen. De sleepwagen wordt namelijk bij elke meter die men vooruit komt zwaarder: er komt een ballastbak met daarin gewichten naar voren (richting de tractor). Op een gegeven moment is de tractor het beu en komt hij echt niet meer verder. De winnaar die het verst komt hoeft niet altijd de sterkste te zijn, want je kunt net wat betere banden hebben of je gewicht beter hebben verdeeld. Het komt dus vaak niet alleen op brute kracht aan maar een combinatie van diverse factoren, en dat is wat de sport zo interessant maakt. Voor een indruk van het evenement zie de videoreportage van de Trekkertrek Familiedag editie 2017.

Terug naar boven

Beeld

- Ca. 60 oude ansichtkaarten en foto's van Dirksland.

- Ca. 40 actuele foto's van Dirksland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dirksland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Dirksland heeft als doel het behartigen van het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. De vereniging beoogt dit doel te bereiken door o.a.: een brug te vormen tussen inwoners en overheid; problemen te signaleren; gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente; draagvlak te creëren voor gemeentelijke plannen, beleidsplannen te beoordelen; het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke en andere middelen.

- Onderwijs: - "De Inktvis is een middelgrote openbare school in het dorp Dirksland. We zijn gehuisvest in een prachtig, eigentijds en goed ingericht gebouw waar we met veel plezier en inzet ons onderwijs verzorgen aan onze kinderen. Onze missie "Ieder kind de moeite waard!" dragen we dagelijks uit. Op onze school werken we handelings- en opbrengstgericht. Dat betekent dat we onze leerlingen in zijn/haar totaliteit benaderen en waar nodig ons onderwijs aanpassen aan de uniciteit van het kind. Kom gerust een kijkje nemen in de leukste school van het eiland!", aldus de school op haar site.

- Muziek: - Gemengd koor Excelsior Dirksland is opgericht in 1909 en daarmee een van de oudste culturele verenigingen van Goeree-Overflakkee. Het koor heeft al vele concerten gegeven in binnen- en buitenland. Het neutrale koor met ca. 50 leden is in de regio bekend om het brede programma, zowel klassiek, musicals, opera als popmuziek; eigenlijk "van Bach tot the Beatles".

- Zorg: - De visie van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is om te voorzien in hoogstaande medisch-specialistische basiszorg voor de inwoners van Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland. Acute zorg in de vorm van een SpoedEisendeHulp en een HAP en verloskundige zorg met verloskundig centrum CuraVita zijn van vitaal belang voor deze regio. Voor complexe en topspecialistische zorg werken ze samen met het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis binnen de coöperatie Zorg op Zuid. De missie van het ziekenhuis is om betrokken zorg te bieden met een persoonlijke benadering van de patiënt en respect voor de naasten. Dit is voor hen net zo belangrijk als technologisch hoogwaardige medische zorg.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de Nieuwe Begraafplaats van Dirksland (Staakweg), met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen