Ellemeet

Plaats
Dorp
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Zeeland

Ellemeet

Terug naar boven

Status

- Ellemeet is een dorp in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1960. In 1961 grotendeels over naar gemeente Middenschouwen (een klein deel ging naar de gemeente Westerschouwen), in 1997 over naar gemeente Schouwen-Duiveland.

- Wapen van de voormalige gemeente Ellemeet.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1236 Ellimed, 1330-1331 Ellemeed.

Naamsverklaring
Het grondwoord meet is in Zeeland de aanduiding voor land dat door greppels in smalle stroken is verdeeld. Aan het Middelnederlandse meet ontstaan uit gemet (landmaat, onderdeel van een bunder), dat in Vlaanderen wel voorkomt, moet hier niet worden gedacht. Etymologisch is meet hetzelfde als (met andere dialectische ontwikkeling) made 'hooiland', een afleiding van maaien. Het was land dat te vochtig was om als weide te dienen en daarom gebruikt werd om hooi te winnen. Het eerste lid is mogelijk een persoonsnaam Ello, een in de middeleeuwen vaker aangetroffen persoonsnaam, waarschijnlijk de bezitter van het land.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ellemeet ligt ZW van Scharendijke en grenst in het O aan het begin van de Brouwersdam (de weg naar Goeree-Overflakkee) en in het N aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ellemeet 66 huizen met 467 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 39/277 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Oudendijk 27/190. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 360 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ellemeet lag vroeger meer naar het zuidoosten. Na de Watersnoodramp van 1953, die ook hier grote vernielingen aanricht, besluit men het dorp opnieuw op te bouwen op de resten van de meer naar het NW gelegen buurtschap Oudendijke, die na de herindelingen van 1961 officieel de naam Ellemeet krijgt. Het dorp heeft geen kerk meer sinds die tijdens het beleg van Zierikzee in 1575 werd verwoest en niet werd herbouwd. Tegenwoordig bestaat het dorp voor een groot deel uit vakantiewoningen en campings.

Meteoriet
Ellemeet is bekend bij geologen, omdat hier in 1925 enkele meteorieten zijn ingeslagen. Ook de naam van buurdorp Serooskerke wordt in dit verband genoemd. De plaatsen waar de stenen insloegen, lagen namelijk in het grensgebied van de beide dorpen. Er is er één bewaard gebleven. Deze is te zien in Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. In de nacht van 18 op 19 augustus 2014 is de brandkast van Sonnenburgh gestolen. De inbrekers zullen allicht op geld of andere voor hen waardevolle spullen zijn uit geweest, maar die zaten er niet in. De meteoriet van Ellemeet zat er wél in. Die is voor inbrekers natuurlijk waardeloos, maar uit cultuurhistorisch oogpunt zeer waardevol. Gelukkig heeft men de steen op 22 augustus alweer teruggevonden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool 't Mêêtje is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten. In dat schooljaar waren er nog maar 21 leerlingen, en dat was te weinig om nog verantwoord door te kunnen gaan.

- Bestemmingsplan Kerkwerve, Noordwelle, Ellemeet, Serooskerke en Scharendijke.

- De gemeente zou anno 2018 graag zien dat de inwoners aan de slag gaan met het opstellen van een Dorpsvisie Ellemeet. De Dorpsraad zou het budget daarvoor liever uitgeven aan een speelveld waar jong en ouder kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten, en waarvan uit een enquete is gebleken dat daar behoefte aan is. Volgens wethouder Jacqueline van Burg wordt met de Dorpsvisie echter meer beoogd  dan alleen 'het oplossen van knelpunten': "Het gaat ook over een stip op de horizon in de verdere toekomst. We willen met elkaar een brede dialoog aangaan. Die dialoog gaat ook over bijvoorbeeld ouderen, eenzaamheid, over kinderen die wegvallen en over ontwikkeling van recreatie. Daar zou voor de korte termijn kunnen uitkomen dat er iets met dat speelveld moet worden gedaan. Wat we noemen: laag hangend fruit." (bron en voor nadere informatie zie: PZC, 31-1-2018) Wethouder en dorpsraadvoorzitter gaan nog verder met elkaar in overleg.

- De Dorpsraad en lokale kunstenaars ontwikkelen anno 2019 plannen om het dorp op de kaart te zetten als 'kunst- en cultuurdorp Ellemeet'. Zo is schrijver Anne-Marie Maartens samen met de Dorpsraad bezig met de realisatie van een vaste, drie kilometer lange poëzieroute, waar mensen op de fiets of te voet langs kunnen trekken, tussen dorp en strand. De kunstenaars uit het dorp denken mee over activiteiten of andere invullingen. Het resultaat wordt opgenomen in de beoogd in 2019 te verschijnen Dorpsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen ‘t Hert, voorheen de Oostermolen, het enige rijksmonument van het dorp, is een ronde stenen grondzeiler met de functie korenmolen en dateert uit 1748. Er wordt tegenwoordig op vrijwillige basis graan gemalen. Geopend als de molen draait en na telefonische afspraak (tel. 0111-651446).

- Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland beheert de travalje (hoefstal) in Ellemeet. Tijdens Open Monumentendag (2e zaterdag van september) worden er net zoals vroeger paarden beslagen in de 5 travaljes die de stichting beheert. Het gehamer en gevijl en de pregnante geur van het hoorn van de hoef dat schroeit onder het hete ijzer trekt altijd veel bekijks.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ellemeet is een van de dorpen aan de Schouwse kust waar jaarlijks een Straô wordt gehouden (1e zaterdag van maart).

- Van mei t/m augustus zijn er in totaal 3 Rommelmarkten in het dorp. Voor de actuele data zie de Facebookpagina van het Dorpshuis hieronder.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Familiestrand en watersportstrand, met strandpaviljoen. (Zee)surfen, honden en paardrijden toegestaan. Van 15 mei t/m 15 september zijn paarden uitsluitend toegestaan tussen 19:00 en 10:00 uur. Honden zijn het gehele jaar toegestaan, maar dienen van 15 mei t/m 15 september tussen 10:00 en 19:00 uur wel aan de lijn te lopen.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Ellemeet is voor zover ons bekend nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Durpsuus voorziet in de behoefte aan geschikte ruimte voor diverse activiteiten in Ellemeet. Wil je de ruimte huren voor jezelf of om iets op te starten? Vraag naar de mogelijkheden. Er zijn diverse clubs waar je lid van kunt worden, zoals yoga, biljarten, soos en een eetclubje. Je kunt altijd een keertje komen kijken bij een van deze bijeenkomsten. Heb je iets te vieren dan zijn er mogelijkheden voor feesten en partijen van 20 tot 100 personen. Wij kunnen het geheel voor je regelen zodat jij kunt genieten met de gasten. Vergaderen is ook mogelijk in een privé ruimte, dit kan ook geheel verzorgd worden met lunch etc. Met gebruik van groot scherm/beamer.

- Genealogie: - Van het oude dorp resteert nog de begraafplaats aan de Hogeweg. Onder de link vind je een overzicht van de aldaar begravenen, inclusief foto's van de grafzerken.

Terug naar boven

Trivia

- Van 1699 tot 1722 was er ook een VOC-schip Ellemeet.

Reactie toevoegen