Heenweg

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

MSD-20120202-253948.jpg

Heenweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente 's-Gravenzande.

Heenweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente 's-Gravenzande.

MSD-20120202-253943.jpg

Heenweg krijgt in 1873 een RK kerk, de Sint Lambertuskerk, en in 1954 krijgt het dorp ook een eigen Hervormde kerk, zijnde deze Nieuwe Kerk. In september 2019 is er de laatste kerkdienst gehouden. De kerk wordt verkocht.

Heenweg krijgt in 1873 een RK kerk, de Sint Lambertuskerk, en in 1954 krijgt het dorp ook een eigen Hervormde kerk, zijnde deze Nieuwe Kerk. In september 2019 is er de laatste kerkdienst gehouden. De kerk wordt verkocht.

MSD-20120202-253945.jpg

Heenweg, de Boelhouwerstraat, met rechts vooraan Basisschool De Kameleon en achteraan de Hervormde kerk

Heenweg, de Boelhouwerstraat, met rechts vooraan Basisschool De Kameleon en achteraan de Hervormde kerk

MSD-20120202-253950.jpg

Het dorpje Heenweg ligt voor een groot deel rond de gelijknamige weg, de Heenweg dus

Het dorpje Heenweg ligt voor een groot deel rond de gelijknamige weg, de Heenweg dus

MSD-20120202-253953.jpg

Het dorp Heenweg ligt in het Westland. De dorpskern wordt dan ook door kassen omgeven.

Het dorp Heenweg ligt in het Westland. De dorpskern wordt dan ook door kassen omgeven.

heenweg_ansichtkaart_groeten_uit.jpg

Heenweg, ansichtkaart met 5 dorpsgezichten

Heenweg, ansichtkaart met 5 dorpsgezichten

heenweg_van_oosthuijzelaan_5_2.jpg

Heenweg, monumentaal pand op Van Oosthuijzelaan 5

Heenweg, monumentaal pand op Van Oosthuijzelaan 5

heenweg_van_oosthuijzelaan_5_1.jpg

Heenweg, monumentaal pand op Van Oosthuijzelaan 5

Heenweg, monumentaal pand op Van Oosthuijzelaan 5

Heenweg

Terug naar boven

Status

- Heenweg is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente 's-Gravenzande.

- Het dorp Heenweg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' 's-Gravenzande.

- Wellicht valt de O van de dorpskern gelegen ca. 2 km lange lintbebouwing aan de Groeneweg als buurtschap (van het dorp Heenweg, als dichtstbijzijnde dorp in de voormalige gemeente 's-Gravenzande) te beschouwen. Maar aangezien wij daar op het internet geen enkele vermelding van vinden die hier op duidt, beschouwen wij deze bebouwing vooralsnog niet als buurtschap. Overigens is de huidige bebouwing aan deze weg allemaal na-oorlogs. Hier lezen wij namelijk dat in 1942 375 woningen in de toenmalige gemeente 's-Gravenzande moesten worden afgebroken, omdat de Duitsers in bepaalde gebieden een vrij schootsveld wilden hebben. Het betrof onder meer de woningen aan de Groeneweg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1839-1859 Heenweg.

Naamsverklaring
Samenstelling van weg 'pad, baan' en Heen, naar het poldergebied van die naam, genoemd naar de begroeiing met heen 'soort riet, zeebies (Scirpus maritimus)'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Heenweg ligt rond de t-splitsing van de gelijknamige weg met de Maasdijk, ZO van 's-Gravenzande.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De dorpskern van Heenweg met direct omliggende bebouwing tussen de kassen heeft ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners. Wellicht horen omliggende buitengebieden ook nog tot het dorpsgebied, maar dat is ons vooralsnog niet bekend. Wellicht valt bijvoorbeeld de ca. 2 km lange lintbebouwing aan de O van de dorpskern gelegen Groeneweg ook nog tot het dorpsgebied te rekenen. In dat geval komen er nog ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners bij.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rond 1850 is er nog geen sprake van een buurtschap Heenweg. De gelijknamige weg is er al wel, evenals de weggetjes onderlangs de Maasdijk en de Maasdijk zelf. Langs de Maasdijk staan in die tijd slechts enkele boerderijen en wat dijkhuisjes van landarbeiders. De omliggende dorpen liggen ver weg en de wegen zijn in die tijd nog slecht begaanbaar. Vooral in de winter zijn de bewoners daardoor al snel afgesloten van de buitenwereld.

Jonkheer A.J.A. (August) van Rijckevorsel (1819-1892) is medio 19e eeuw beheerder van Landgoed Staelduin. Rond 1850 ontwikkelt hij het zuidelijke gedeelte van dit duin tot tuinbouwgebied. Het noordelijke gedeelte wordt het Staelduinse Bos. Door ontginning van de 'woeste gronden' van het Staelduin, het graven van sloten, het aanleggen van tuinen en boomgaarden en een sluis onder de Maasdijk komen er steeds meer bewoners aan en rond de Heenweg. Men teelt hier in die tijd vooral vroege aardappelen, uien, peen, bonen, nero (schorseneren) en asperges.

Jhr. Van Rijckevorsel bouwt woningen voor zijn pachters, de zogeheten Rijckevorselhuisjes, en laat in 1873 voor hen op eigen kosten de Sint Lambertuskerk bouwen (voorheen moesten de katholieken lopend naar Naaldwijk). In 1883 komt er een openbare school. Pas na de Tweede Wereldoorlog groeit het dorp uit tot de huidige omvang en krijgt het de huidige protestantse basisschool, en in 1954 komt er ook een Hervormde kerk in het dorp. De Lugtigheidstraat is de eerste zijstraat van de Heenweg, later gevolgd door meerdere straten, waarin ook enkele winkeltjes waren. Een van die straten is de Boelhouwerstraat. Boelhouwer was in de oorlog gemeentesecretaris van ’s-Gravenzande. Hij is door de bezetter omgebracht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de site van lokale politieke partij Westland Verstandig vinden wij het volgende over hun visie op dit dorp: "Heenweg is een van de twee kleinste dorpen van ’t Westland en was vroeger een buurtschap van ‘s-Gravenzande. Westland Verstandig wil het beeld van dit dorp overeind houden. Een gezond dorp met een eigen identiteit, waar de bewoners trots op zijn, hun verleden en hun toekomst hebben. Voor dit dorp heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten: Om ook maatschappelijk een plezierig dorp te zijn moet er verjonging komen. Het bouwen van nieuwe woningen op de schaal van het dorp is daarvoor van cruciaal belang. Betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en huurwoningen voor jongeren. Onder het motto klein maar fijn, groei op kleine schaal.

Wij willen dat de gemeente initiatieven neemt om het voortbestaan van de basisschool te verzekeren. Behoud van De Kameleon om de leefbaarheid van de Heenweg te stimuleren. Voorkomen moet worden dat eventueel een nieuwe school in Dijckerwaal bedreigend wordt voor De Kameleon; het dorp mag niet op slot gezet worden en ontwikkelingen mogen niet worden geblokkeerd. Wij willen dat het dorp in samenwerking met de buurtvereniging nieuw leven wordt ingeblazen door kleinschalige handreikingen in nieuwbouw, detailhandel, jeugdactiviteiten en openbaar vervoer; een pinautomaat terug; een goede bestemming vinden voor de kerk als de kerkactiviteiten verplaatst worden naar de Dorpskerk in ’s-Gravenzande; de buurtactiviteiten in het dorp extra stimuleren, juist omdat het een hele kleine kern is waar dergelijke activiteiten voor de levendigheid van belang zijn; succesvolle zaken, zoals vakantiekinderdagen, zouden weer opnieuw leven ingeblazen moeten worden en de gemeente zou dat moeten enthousiasmeren;

Aansluiting glasvezel: Caiway weigert de huishoudens van Heenweg aan te sluiten op glasvezel. Het dorp is in hun ogen 'buitengebied' en aansluiting is voor hen niet profijtelijk genoeg. Onaanvaardbaar. Westland Verstandig heeft eerder vragen gesteld en is met Caiway in gesprek. Wij vinden dat het dorp als kleine kern recht heeft op glasvezel, zeker nu de gemeente allerlei diensten praktisch alleen nog maar via internet wil gaan aanbieden. De gemeente moet ook financieel een duit in het zakje doen." Ook het lokale CDA heeft een lijst met 'speerpunten' voor het dorp opgesteld.

- Anno 2017 heeft een projectontwikkelaar plannen voor de bouw van 50 woningen in Heenweg in de prijsklasse 200.000-250.000 euro, alsmede een aantal huizen in het duurdere segment. In het plan is ook voorzien in de mogelijkheid van een nieuwe multifunctionele sporthal. De wijk zou haaks op de Lugtigheidstraat moeten verrijzen. In het dorp is grote behoefte aan nieuwe woningen, vooral voor jonge gezinnen.

- Anno 2017 ijveren inwoners en instellingen in Heenweg voor sneller internet. Vooralsnog is dat niet gerealiseerd omdat het dorp weliswaar een bebouwde kom heeft, maar geografisch door de kabelmaatschappijen toch als 'buitengebied' wordt gezien, wat gezien het relatief kleine aantal huizen en de soms grotere afstanden relatief duur is om aan te leggen. Dat kan alsnog, stelt de kabelaar, mits een minimaal aantal huishoudens meedoet en een bepaalde eigen bijdrage betaalt. - Uit een enquete d.d. september 2017 blijkt dat de helft van de huishoudens in het dorp wil meedoen aan een glasvezelaansluiting. Diverse instanties maken zich er hard voor om dit gerealiseerd te krijgen.

- O van de dorpskern is in 2010 door het glastuinbouwgebied een nieuwe rondweg om het dorp aangelegd (het project Oostelijke Randweg). De nieuwe weg, de Laan van de Heilige Lambertus geheten, sluit aan de ene kant aan op de Heenweg en aan de andere kant op de Maasdijk (N220). Deze laatste aansluiting is voorzien van een rotonde, zodat fietsers hier veilig kunnen oversteken. De weg zorgt niet alleen voor een goede ontsluiting van de glastuinbouwbedrijven, maar ook voor minder verkeer in de dorpskern.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK kerk van de Heenweg, het Sint Lambertuskerkje (Maasdijk 189) uit 1873, is sinds 2004 een rijksmonument. Van 1873 tot 1900 is de Lambertuskerk een bijkerk van de parochiekerk van Naaldwijk. In 1900 wordt in Hoek van Holland de Egbertusparochie gesticht en wordt de Lambertuskerk daarvan een bijkerk. Er vinden nog altijd kerkdiensten plaats (op zondagmorgen om 9.30 uur). Daarnaast is het kerkje, dat 130 zitplaatsen heeft, een ideale locatie voor een kerkelijk huwelijk, doop of jubileum. De kerk is in 1948 gerestaureerd.

Het prachtige neogotische interieur geeft het Lambertuskerkje een sfeervolle uitstraling. Een rustpunt in het drukke bestaan. De tijd staat hier even stil. De altaartafel en het tabernakel zijn afkomstig uit een afgebroken Belgisch klooster. De Godslamp en de kroonluchter zijn versierd met drie respectievelijk zes daarop gemonteerde wapenschildjes. Een van deze wapenschildjes stelt het wapen van de familie Van Rijckevorsel voor, de stichter van deze kerk. Boven de ingang hangt een beeld van patroonheilige Sint Lambertus. Links op het voorterrein staat een Lourdesgrot.

Het Lambertuskerkje is enkele jaren geleden geschikt gemaakt voor culturele activiteiten zoals passende muziekuitvoeringen en koorzang. De aanpassingen die daarvoor noodzakelijk waren zijn financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van bedrijven, instellingen en particulieren, en Stichting Vrienden van het Lambertuskerkje, die zich inzet voor de instandhouding van het kerkgebouw en het perceel waar het gebouw op staat, alsmede het bevorderen van een passend gebruik daarvan. Dankzij het legaat uit de nalatenschap van een oud-parochiaan heeft Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje voor de kleinschalige muzikale evenementen in het kerkje een klankvolle piano kunnen aanschaffen. De RK kerk en geloofsgemeenschap van Heenweg vallen samen met de Sint Egbertuskerk te Hoek van Holland onder de RK Parochie H. Egbertus en H. Lambertus.

- De hervormden moesten aanvankelijk naar de kerk in ’s-Gravenzande of Maasdijk. Dat kerkje uit 1890 stond bij de Oranjesluis en is in 1944 door de bezetters afgebroken. Na 1945 worden de Hervormde kerkdiensten voor de omgeving van de Heenweg op grond van een gezamenlijk besluit van de kerkenraden van ’s-Gravenzande en Maasdijk gehouden in het gebouw ‘Jachin’, het verenigingsgebouw van de zondagsschool op gereformeerde grondslag. De grens tussen beide kerkelijke gemeenten wordt in juli 1950 herzien en verlegd naar de Oranjesluis. Vanaf dat jaar wordt de behoefte aan een eigen kerkgebouw aan de Heenweg steeds sterker. De wegen waren te slecht in de winter om regelmatig naar ’s-Gravenzande te gaan. Toen werd besloten om zelf een kerk te bouwen. Met toestemming van de Dorpskerk werd een nieuw gebouw neergezet door kassenbouwer Voskamp en Vrijland.

Op 28 maart 1954 is de laatste kerkdienst in Jachin en op 4 april 1954 is de eerste dienst in de Nieuwe Kerk (met 400 zitplaatsen) op Heenweg nr. 59. In 1956 komt er een orgel. Later is dit orgel vervangen door een elektronisch Excellent orgel, voorzien van een groot schijnfront. Uitbreiding van het gebouw heeft in 1980 plaatsgevonden door de aanbouw van een nieuwe consistorie met hal en keuken en vergroting van het leerhuis. Ook is de Nieuwe Kerk met diverse voorzieningen rolstoeltoegankelijk gemaakt. De kerk en de geloofsgemeenschap vielen als 'wijkgemeente' onder de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande. Deze kerkelijke wijk werd globaal gevormd door de dorpskern en het gebied omsloten door de Kastanjestraat, Zuidwind, Vestdijklaan, Zanddijk, Zijdijk en Maasdijk plus buitengebied ten zuiden en oosten daaraan grenzend. De wijkgemeente had een eigen dominee. Er was wel op verschillende punten samenwerking met de gereformeerden. Later is de wijkgemeente opgegaan in de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk.

De Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk heeft op 8 september 2019 de laatste kerkdienst gehouden in de Nieuwe Kerk in Heenweg. Sindsdien is er weer sprake van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk (waar de Heenweggers dus ook onder vallen). De Nieuwe Kerk is verkocht. Belangstellenden konden de kerk in juni 2019 bezichtigen tijdens een open dag. Voorwaarde voor de koop was dat het kerkgebouw niet wordt afgebroken. De kerk is verkocht aan Bart van Zijderveld. Hij realiseert in 2021 in de kerk ca. 8 huurappartementen voor starters en senioren. De buitenkant van de Nieuwe Kerk blijft vrijwel helemaal in tact (namelijk op de raampartijen na).

- In het Staelduinse Bos Z van de dorpskern van Heenweg ligt een oud bunkercomplex dat deel was van de Festung Hoek van Holland, onderdeel van de Atlantikwall. Tevens zijn hier en daar betonnen platen te zien. Dit zijn overblijfselen van munitieloodsen. Het bunkercomplex heeft door de dikke muren een vrij constante luchtvochtigheidsgraad en temperatuur. Het is daardoor een populaire woonplaats voor vleermuizen geworden. Dit deel van het Staelduinse Bos is dan ook een vleermuisreservaat. In dit reservaat overwinteren een aantal soorten in winterslaap. Tevens plant ten minste een soort zich hier voort. Er zijn verschillende meningen over het aantal soorten dat voorkomt; het zijn er waarschijnlijk 5 of 6. In ieder geval komen grootoorvleermuizen (die de bunkers als kraamkamer gebruiken), meervleermuizen en watervleermuizen voor.

- In de Hyacintstraat staat het beeld 'Fabel', met twee fabelwezens die als kemphanen tegenover elkaar staan. Het beeld is in 1991 gemaakt door beeldhouwster Jeanne van Tol (1945) uit Naaldwijk. Door vormverandering en overdrijving wordt door de beeldhouwster de onderlinge expressie versterkt.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Fun & Fit organiseert door het jaar heen in Heelweg diverse activiteiten voor jong en ouder. Dit varieert van PeuterFit voor de kleinsten tot FiftyFit voor 50+. Ook Nederlandse les voor anderstaligen is niet meer weg te denken. Naast wekelijks terugkerende activiteiten worden jaarlijks ook de Avondvierdaagse, Zomerspelen en een Buurtfeest georganiseerd. Kortom, voor ieder wat wils en toegankelijk voor iedereen uit het dorp en omliggende kernen."

- Is de zondag voor jou ook de langste dag van de week? Zou je het leuk vinden om met anderen deze dag te breken met een gezellige ontmoeting? Sinds september 2017 ben je elke laatste zondag van de maand van harte welkom bij de Zondagmiddagbreek (14.30-16.30 uur) in Brede Buurtschool De Kameleon in Heenweg. Aan de middagen worden thema’s verbonden, maar hoe verder de middag eruit gaat zien, is elke keer weer een verrassing. Ze staan open voor elke inbreng van de bezoekers. Aansluitend is er een Open Eettafel.

- Op een zaterdag begin april organiseert Fun & Fit haar jaarlijkse Voorjaarsmarkt en Plantenmarkt in Heenweg. De thema’s voor de voorjaarsmarkt zijn: onderwijs, welzijn, zorg, voeding, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Ook is er een Plantenmarkt met perkgoed en bloembollen. Voor de kinderen is er een kidsclub. Locatie: Partycentrum Het Open Huis (Hyacinthstraat 24). Tijd: 13.00-15.30 uur. Toegang gratis.

- Op Koningsdag is iedereen uit Heenweg welkom bij het Buurtfeest om 14.00 uur, buiten bij partycentrum Het Open Huis. Ook zijn daar de klassiekers te vinden: schminken, knutselen, springkussen, een kleurwedstrijd en er is koffie met oranjegebak.

- De Avondvierdaagse Heenweg (half juni) trekt ca. 50 deelnemers van ca. 2 tot ca. 80 jaar. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 2,5 en 5 km. - Hier vind je een verslag van de Avondvierdaagse editie 2017.

- Kindervakantiespelen (augustus).

- Start, finish en afterparty van de Oranjesluistocht (op een zaterdag in oktober) zijn op het erf van het bedrijf van Jan Knijnenburg (Maasdijk 224, ZO van de dorpskern van Heenweg). Het evenement omvat mountainbiken (ca. 40 km), wielrennen (ca. 60km) en Fun Runnen voor een (jaarlijks wisselend) lokaal goed doel. Deelname kost 25 euro voor volwassenen en 12,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar. Het 'All you can eat buffet' tijdens de afterparty is hierbij inbegrepen! Zie ook de videoreportage over de Oranjesluistocht.

- Halloween (op een zaterdag begin november).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Direct Z van de dorpskern van Heenweg ligt het 95 ha grote Staelduinse Bos, dat wordt beheerd door Het Zuid-Hollands Landschap. Het bos is een onderdeel van de Kapittelduinen. De hoofdingang is aan de Papedijk, die overgaat in de Oude Hooislag: een pad door de langgerekte strook bos. De Papedijk scheidt de strook en een tuinbouwgebied. Een zij-ingang bevindt zich aan de Staelduinlaan, een zijweg van de Maasdijk. Oorspronkelijk bestond dit gebied uit estuariumduinen. Deze duinen waren deel van een zogeheten haakwal (een rij duinen die loodrecht op de kust stonden). In deze duinen woonden oorspronkelijk vissers in hutten. Deze 'staelvissers' visten op zalm in de Maas met netten en fuiken, bevestigd aan staken of 'staelen'. De naam Staelduinse Bos zou hieraan zijn ontleend.

Het Staelduinse Bos is na 1850 aangeplant in opdracht van de toenmalige eigenaar, Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel (1785-1862), die het bos na zijn huwelijk in eigendom kreeg. Hij trouwde in 1814 in tweede echt met Hendrica Petronella Veronica van Oosthuyse (1793-1829), dochter van fabrikant Petrus Judocus van Oosthuyse (1763-1818) die het terrein in 1807 had aangeschaft. Van Rijckevorsel liet een deel van de duinen afgraven. Langs de Rijckevorsellaan bevinden zich arbeidershuizen. Er is een sluis in de Maasdijk voor afwatering. Van Van Rijckevorsels oorspronkelijke aanplantingen is vrijwel niets meer over. De oude structuur is nog rudimentair aanwezig. Er zijn twee wandelroutes door het bos. Beide gaan langs de bunkers. Vleermuisroute (rood, 3,5 km). De Van Rijckevorselroute (blauw, 2,5 km) is rolstoelvriendelijk. Als je hier gaat wandelen, is de Wandelkaart Staelduinse Bos handig om bij de hand te houden.

In het bos ligt Bezoekerscentrum d'Oude Koestal (Peppellaan), waar je informatie kunt verkrijgen over de natuur in dit gebied. Het is daadwerkelijk een voormalige stal, gebouwd rond 1800, vóór het Staelduinse Bos is aangelegd. De bijbehorende boerderij staat verscholen achter het bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum wordt beheerd door vrijwilligers van Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heenweg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Heenweg van fotograaf Martin Stevens.

- De inwoners van Heenweg hebben in 2016 een promotievideo over hun dorp laten maken. Ze willen jonge gezinnen ermee stimuleren om in het dorp te komen wonen. Inwoners en GemeenteBelang Westand pleiten voor woningbouw in het dorp, om jonge gezinnen te trekken die kunnen zorgen voor meer kinderen voor de school en voor de verenigingen in het dorp.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws over Heenweg op de site van de Westlandse Omroepstichting (WOS).

- Belangenorganisatie: - Algemeen Belang Heenweg is opgericht in 1914 met als aanvankelijk doel om te strijden voor straatlantaarns in het dorp. Toen dat gelukt was, is men doorgegaan als belangenvereniging voor het dorp in bredere zin, inmiddels dus al meer dan 100 jaar.

- Onderwijs / kinderopvang / buurthuis / MFC: - Basisschool De Kameleon in Heenweg (Boelhouwerstraat 1) (een dependance van Basisschool De Kameleon in 's-Gravenzande) heeft 4 kleine combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Het gebouw van de basisschool was op een gegeven moment verouderd en toe aan vervanging/vernieuwing. De verschillende maatschappelijke instellingen in het dorp en de inwoners hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en de gelegenheid aangegrepen om er gelijk een multifunctioneel centrum voor het hele dorp van te maken. Het gebouw van de basisschool is daarom eind 2012 gerenoveerd en verbouwd tot Brede buurtschool De Kameleon, waarin naast de basisschool nog verschillende andere kernpartners onderdak vinden: Kinderopvang Okidoki, Fun en Fit (zie hierboven bij Evenementen en activiteiten, en hieronder, kopje Welzijn), Vitis Welzijn, en Bibliotheek Westland.

Door de samenwerking met de kernpartners en dankzij de inzet van vele vrijwilligers is er daarom naast het onderwijsaanbod nu ook een breed aanbod van andere activiteiten voor jong en ouder. Zie ook de videoreportage waarin je een rondleiding krijgt door, met uitleg m.b.t. het concept van Brede buurtschool De Kameleon Heenweg. Aan het eind van de reportage concludeert Monique Koppert, coördinator Brede buurtschool De Kameleon, dat je eigenlijk in iedere wijk en dorp iets als dit zou kunnen (en wellicht wel zou moeten, red.) realiseren; transformeer de basisschool tot kloppend hart van de wijk of het dorp en zorg dat daar ook andere actviteiten plaatsvinden, op het gebied van bijv. lezen, sport, ouderen, zodat het echt een gebouw van de hele dorps- of wijkgemeenschap wordt, en er weer saamhorigheid ontstaat dan wel wordt vergroot.

Zie ook de videoreportage met interviews m.b.t. hoe het concept van Brede buurtschool De Kameleon Heenweg tot stand is gekomen. In deze reportage laat o.a. STOOM Architectuur zien hoe ze het pand zodanig slim hebben ingericht dat de verschillende gebruikers de kastenwanden met enkele eenvoudige handelingen hun eigen sfeer en indeling kunnen geven, en dat ze in brede zin de uitdaging hebben opgepakt om het pand voor de verschillende gebruikersgroepen geschikt en gebruikersvriendelijk te maken. De school is al met al getransformeerd tot een multifunctioneel centrum waar allerlei groepen uit het dorp bij elkaar komen en allemaal 'hun ding kunnen doen'. Dat maakt het dorp aantrekkelijker, ook voor jonge gezinnen om er te komen wonen of er te blijven wonen.

- Jeugd: - Scouting Kampeerterrein Staelduin (Maasdijk 168) is genoemd naar de ligging; het grenst in het Z aan het hierboven beschreven Staelduinse Bos. Het ligt direct Z van de dorpskern van Heenweg en is voor (zowel Scouting- als niet-Scouting-)groepen te huur. "Centraal op ons terrein vind je de schuilhut, de loods, de kampvuurcirkel en het kampwachthuisje. De schuilhut is voor veel doeleinden geschikt. In de eerste plaats is deze om te schuilen bij slecht weer. Een groep van ongeveer 30 personen kan er een programma uitvoeren of gebruik maken van de open haard. Bij grote activiteiten gebruiken we hem als toneel. We hebben 6 toiletten en 4 douches. De kampvuurcirkel is al gezellig bij groepen van ongeveer 25 personen. Totaal kunnen er 120 tot 150 personen in en met wat extra banken is dit nog wat uit te breiden. In de loods liggen de pionierpalen, de vuurtonnen voor (kook)vuren op de velden, vind je een paar koelkasten en is het oplaadpunt voor mobiele telefoons (huurkluisjes). Onder de loods staan karren voor het vervoer van kampeermateriaal naar de velden.

We hebben 11 kampeervelden van verschillende grootte. Elk veld is bestemd voor 1 groep. Het veld is omgeven door een bosrand en geeft veel privacy. Grote groepen kunnen meerdere velden tegelijk huren. Voor een groepsweekend worden soms 7 of 8 velden gehuurd, waardoor elke speltak zijn eigen veld heeft. Het is ook mogelijk om het grote geheel als kampeerveld te gebruiken voor een hele grote groep. Het veld is ongeveer 80 x 35 meter. Het veld is min of meer in twee delen verdeeld, waardoor bij een groep van 50 of 60 kampeerders één deel als kampeerveld kan worden gebruikt en de rest speelveld blijft. Kampeerterrein Staelduin wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Niemand wordt betaald en iedereen stopt zijn of haar vrije tijd in het onderhouden van het kampeerterrein en onze kampeerders. Ons werk bestaat uit timmeren, schilderen, bos-onderhoud, electriciteit aanleggen, onderhouden van de diverse machines en natuurlijk administratie en gastheer/-vrouw zijn als kampwacht."

- Sport/bewegen: - "Een werkgroep van inwoners van Heenweg heeft het plan bedacht om in het dorp Fitpark Westland te realiseren. Een plek waar jong en oud(er) vrij kan sporten/bewegen en elkaar kan ontmoeten in een gezellige en gezonde horecaomgeving. Bij het sporten kan gedacht worden aan freerunning, trampolines, dansen, bootcamp, klimmen en nog veel meer. Daarnaast kan er ook buiten worden gesport in een buitenparcours. In de horecagelegenheid kan een kaartje worden gelegd en een kopje koffie worden gedronken." "In de huidige tijd van computers, X Boxen, Playstations en niet te vergeten de mobiele telefoon is het sociale samenkomen enorm veranderd. Jongeren blijven meer binnen en zoeken elkaar op via de computers en de telefoon. Dit heeft er toegeleid dat we er een welvaartziekte bij hebben gekregen en dat is obesitas. Het percentage overgewicht tot en met de leeftijd van 19 jaar is 46,80 in het Westland! Er wordt minder gesport, natuurlijk gaan er gelukkig nog vele jongeren naar sportclubs in hun gemeente. Maar dit is een tot twee keer in de week, en ook dit lijkt landelijk gezien af te nemen. Er is afname van leden binnen de sportclubs.

Het sociaal samen zijn wordt minder, een appje is eerder gestuurd dan langs gaan. Het experimenteren met alcohol is een probleem dat lijkt te groeien aldus de cijfers van het Trimbos Instituut. 1 op de 3 jongeren voelt zich eenzaam! 1 miljoen senioren voelen zich eenzaam! Vereenzaming zorgt ervoor dat mensen in een sociaal isolement raken en zich niet durven te uiten naar hun omgeving. Dit kan op langere termijn problemen veroorzaken in groeien naar volwassenheid en het opbouwen van een sociaal netwerk of werkzaamheden. Als Fitpark Westland willen wij op dit alles inspringen door een plek te creëren in het dorp Heenweg waar jongeren en senioren elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek raken, onder begeleiding van verschillende instanties en sportaanbieders. Bewegen en sporten onder begeleiding of gewoon met je vrienden een avondje sporten, waarbij je niet vast zit aan vaste dagen en/of tijden.
Vanuit maatschappelijk oogpunt een plek voor zorg, welzijn en innovatie. Daarnaast kosten om te sporten laag houden, zodat het op deze manier voor iedereen mogelijk is en de drempel laag. Wij zijn geen concurrentie van de huidige sportclubs die zich in het Westland bevinden. Wij gaan binnen dit concept namelijk geen vereniging opbouwen.

De Beweegbox is een heel nieuw concept in Nederland dat bij de huidige gymzalen een verandering teweegbrengt. Het is een interactieve gymzaal. Een zaal met alle mogelijkheden van sport en spel, die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden en voor de school in de Heenweg als gymzaal wordt ingezet. De Beweegbox biedt ruimte aan zowel traditionele, moderne als toekomstgerichte beweegvormen voor alle leeftijden. En dat op een slimme en aantrekkelijke manier. Dit alles willen we realiseren in een omgeving met een gezonde horecagelegenheid waar geen alcohol verkrijgbaar is. Met producten uit ons eigen mooie Westland. We willen mensen kansen bieden om binnen het Fitpark werkzaamheden te gaan vervullen, bijv. langdurig werklozen, samenwerking met Vluchtelingenwerk, maatschappelijke stages en vrijwilligers. Gerealiseerd vanuit een stichting die aangestuurd wordt vanuit Fun & Fit. Een plek waar mensen hun verhaal kunnen doen, jongeren met hun vragen bij jongerenwerkers vanuit Vitis terecht kunnen." Aldus enkele citaten uit het hierboven gelinkte pleidooi dat de werkgroep als inspreekmoment in de gemeenteraad heeft gehouden. In januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een verdere uitwerking van het plan. In de Voorjaarsnota van de gemeente d.d. juni 2019 staat dat zij maximaal 1,3 miljoen euro wil uittrekken voor de realisatie van Fitpark Westland. Op 6 november 2019 valt het definitieve besluit of dit project al dan niet doorgang vindt.

- Koersbal Club Heenweg is opgericht in 1995 en heeft ruim 20 actieve leden, die 1 of 2 keer in de week komen spelen in de sportzaal van Brede Buurtschool De Kameleon, waar wij elke maandagmiddag van 14:00-16:00 uur en woensdagmorgen van 10:00-12:00 uur spelen. In deze zaal is ruimte om op 2 matten tegelijk te kunnen spelen. Maandagmiddag om ongeveer 15:00 uur en woensdagmorgen voor de aanvang drinken wij koffie met een koekje erbij en natuurlijk een gezellig praatje over allerlei zaken. Rond de Kerst en Pasen is er een lunch of buffet voor leden en partners. Ook oud-leden kunnen deelnemen. Ben je 55+, kom dan eens langs om geheel vrijblijvend met onze activiteiten kennis te maken."

- Het sportlokaal op Heenweg 126 kan worden gehuurd. Het heeft een oppervlakte van 288 m2 en is te gebruiken voor alle zaalsporten en trainingen. Het is niet toegestaan deze zaal te gebruiken voor evenementen en zaalvoetbalwedstrijden. De gymzaal beschikt over twee kleedkamers, toilet en douchegelegenheid.

- Welzijn: "In 2012 hebben de inwoners Stichting Fun en Fit Heenweg opgericht, ter vervanging van Stichting Jeugdwerk en ter aanvulling op de Brede buurtschool. Fun & Fit coördineert een breed aanbod van activiteiten, workshops en cursussen voor jong en ouder. Educatief, creatief, sportief of puur voor de gezelligheid. Fun & Fit bedenkt niet van bovenaf wat er moet gebeuren. We beginnen bij de wensen en behoeftes van inwoners. Zij staan centraal. Als ideeënmakers, als deelnemers en cursisten, en als vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken. Fun & Fit ontvangt geen subidies en is afhankelijk van donaties. Deze zijn belangrijk om de kosten voor de activiteiten zo laag mogelijk te houden.

Samenleven doen we met en voor elkaar. Iedereen moet de kans krijgen mee te doen, zich welkom en betrokken te voelen, zich te ontwikkelen en een gezond en gezellig leven te leiden. Samen maken we dat waar. Fun & Fit werkt samen met Kindpakket Westland, een aantal actviteiten is via hen te boeken. Onze doelen: versterken van de ontwikkeling van kinderen; sociale functie vervullen onder volwassenen; gezondheid bevorderen en beweging stimuleren van alle inwoners; problemen voorkomen op het gebied van gezondheid en sociale betrokkenheid bij inwoners; stimuleren van vrijwilligerswerk."

Reacties

(2)

Probeer er achter te komen hoe ze aan de naam Heenweg komen als plaatsnaam. Kan het in de geschiedenis niet terug vinden. kunt u me helpen?

Gelukkig blijken de naamsverklaringsdeskundigen dit te hebben uitgezocht. Ik heb het nu hierboven vermeld, en de pagina ook nog verder aangevuld met recente ontwikkelingen e.d.

Reactie toevoegen