Hiaure

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

hiaure_collage.jpg

Hiaure, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hiaure, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hiaure (2).JPG

Het landschap bij Hiaure

Het landschap bij Hiaure

Hiaure.JPG

Het kerkje van Hiaure

Het kerkje van Hiaure

Hiaure

Terug naar boven

Status

Hiaure is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Lytse Jouwer.

Oudere vermeldingen
1230 Jeure, 1459 Hiouren, 1488 Hyowr, 1505 Hyauwre, 1511 Jouwer.

Naamsverklaring
De lokalisering van de oudste vorm is onzeker. De etymologie is onbekend. Moet men aan een jongere veldnaam denken en de naam verbinden met het Nieuwfriese hjouwer 'haver', betekent de naam 'oever', of gaat het om een oude waternaam Gebharô* 'de uitstekende'? Lytse 'kleine' ter onderscheiding van Joure.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Hiaure ligt NW van Dokkum, ZO van Hantum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hiaure 17 huizen met 114 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk in Hiaure (Hantumerwei 4) is in 1869 gebouwd als vervanging van een middeleeuwse kerk van tufsteen op deze plek. Die kerk is afgebroken en vervangen omdat hij in slechte staat verkeerde.De kerk staat op een eigen terp, ook wel een kerkterp genoemd. De kerk heeft een ingebouwde kerktoren met ingesnoerde spits. De kerkklok is in de 15e eeuw door een anoniem gebleven gieter gegoten, en heeft het randschrift 'Mater die momento mei'. Ook enkele 16e- en 17e-eeuwse grafzerken hebben een monumentaal karakter. Deze grafzerken liggen op het kerkhof, tegen de zuidelijke muur van de kerk. In de kerk is een grafsteen te vinden van de eerste predikant alhier, namelijk Gerlarius Habbema, die in 1665 op bijna 30-jarige leeftijd overleed. Bijzonder is dat noch aan het exterieur noch aan het interieur sinds de bouw iets van betekenis is veranderd. Het orgel is in 1887 gebouwd door Pieter Flaes, voor de hervormde kerk in Aarlanderveen. In 1908 is het orgel hierheen overgeplaatst. Op enige afstand staat de rest van de bewoning van het dorp. De klokkenstoel (en twee zerken) en terp zijn de enige rijksmonumenten van het dorp.

"Stichting Vrienden van de kerk Hiaure heeft ten doel "het beheren en onderhouden van het kerkgebouw, zodat dit zinvol kan blijven functioneren in kerk en samenleving". De stichting stelt het kerkgebouw zoveel mogelijk open, zoals op zondagen van juli tot september. lndien je binnen wilt kijken en de kerk is afgesloten, kun je een sleutel telefonisch opvragen of ophalen bij een van de onderstaande adressen of bij camping De Terp schuin tegenover de kerk. De kerk kan gebruikt worden voor rouw- en trouwdiensten, maar ook voor andere familiegelegenheden of culturele bijeenkomsten. Verder organiseert de stichting twee maal per jaar een historische lezing over een onderwerp dat met deze streek te maken heeft. Graag staan we je te woord voor verdere informatie over onze kerk. Jacob de Hoop (penningmeester), De Wilgen 3, tel. 0519-292787. Bert Barten (secretaris), Hantumerwei 18, tel. 0519-220104. Pieter Bosch (voorzitter), Van Kleffenswei 3, Raard. Tel. 0519-295297."

Terug naar boven

Beeld

- Op de site 4H-archief vind je honderden oude foto's en ansichtkaarten betreffende de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen, Hantumerhoeke en Hiaure.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure. Je ziet aan deze namen gelijk waarom de site 4H-side heet en de genoemde dorpen samen ook wel de 4H-dorpen worden genoemd. Overigens zou dat volgens ons eigenlijk 5H-side en 5H-dorpen moeten zijn, want Hantumerhoeke hoort er ook nog bij, maar dat ligt voor de postadressen 'in' Hantumhuizen en wordt daarom in allerlei literatuur vaak als plaatsnaam vergeten, zelfs ook op de lokale dorpssites dus...

- Nieuws: - De laatste nummers van Dorpsblad Hichtepunten zijn via de link ook online te lezen.

- Agrarisch: - In 2017 heeft de familie Van der Woude uit Hiaure een nieuwe stal gebouwd voor 200 melkkoeien. Daarbij kozen ze onder andere voor een SSAS mestbeluchtingsysteem en glasfiberboxen. De bestaande melkcarrousel is gekoppeld aan de nieuwe stal. In de nieuwe stal bevindt zich ook een gesloten afdeling voor jongvee tot en met 4 maanden met mechanische ventilatie. De oude stal is in gebruik voor jongvee en droge koeien. Ook hebben ze daarin een groot afkalfhok gemaakt. Ze hebben in diverse aspecten rekening gehouden met zo min mogelijk impact op het klimaat (ammoniakuitstoot) en met welke aspecten men het de koeien en daarmee uiteindelijk ook de boer zo goed mogelijk naar de zin kan maken. In de video onder de link licht de familie Van der Woude toe hoe ze bij de nieuwe stal te werk zijn gegaan en waarom.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hiaure.

Reactie toevoegen