Hooghei

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Hooghei

Terug naar boven

Status

- Hooghei is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 1993 gemeente Schaijk. In 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap Hooghei valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schaijk.

- De buurtschap Hooghei heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap staat in recente atlassen nog vermeld als Hooge Heide. In recente krantenartikelen wordt de buurtschap betiteld als Hooghei. Daarom houden wij die spelling aan.

Oudere vermeldingen
1913 Hoogeheide.

Naamsverklaring
Samengesteld uit hoog 'hooggelegen' en heide 'heide'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hooghei ligt W van Schaijk, rond de Hoogheistraat, en wordt verder begrensd door de Munse Wetering in het N, de buurtschap Mun in het W en Rijksweg N324 in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 komt de buurtschap Hooghei nog niet voor. De buurtschap bestond toen kennelijk nog niet. Ook op de Kuijperkaart uit 1865 staat ter plekke nog nauwelijke bebouwing ingetekend. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sluipverkeer is al jaren een doorn in het oog van inwoners van de Schaijkse buurtschappen Mun en Hooghei. Ze zouden de hoofdwegen door hun buurtschappen het liefst alleen bestemd zien voor bestemmingsverkeer, zodat het niet meer gebruikt wordt door verkeer dat vanaf de A50 even snel binnendoor wil naar Schaijk. Een van de maatregelen is dat er bredere, rode fietsstroken zijn aangelegd, waardoor de wegen optisch worden versmald, waarmee de verkeerssnelheid doorgaans wordt verlaagd. En in 2018 zijn er borden 'bestemmingsverkeer' geplaatst vanaf de Rijksweg aan het begin van de Palmstraat, en vanaf de Molenaarstraat aan het begin van het Munpad. Echter:

"Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 27 november 2018 besloten om in te stemmen om het verkeersbesluit “gesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer in de Palmstraat, Klapperstraat, Munpad en Zandstraat in Schaijk” van 14 december 2017 te herroepen. In deze vergadering is ook besloten om een aanvullend onderzoek in te stellen om de verkeerssituatie zorgvuldig te toetsen op verkeersveiligheid/verkeersdrukte in dit gebied.

Waarom herroepen we het verkeersbesluit? Op het genoemde verkeersbesluit zijn bezwaarschriften binnengekomen en deze zijn in juni 2018 behandeld in de bezwaarschriftencommissie. De commissie gaf de gemeente het advies om aanvullende onderzoeken uit te voeren om de gevolgen van het besluit beter in kaart te brengen. Naar het oordeel van de commissie is het bestreden besluit niet op zorgvuldige wijze voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders heeft ten onrechte niet onderzocht waar het verkeer blijft wanneer men niet meer in of door 't Mun en Hooghei mag rijden. Daarmee zijn de gevolgen die het besluit heeft niet volledig in kaart gebracht. Uit het dossier blijkt niet dat een inventarisatie, onderzoek of analyse heeft plaatsgevonden van de gevolgen van het bestreden besluit op het wegennet in de omgeving van de buurtschap. Met het uitvoeren van het aanvullend onderzoek komt er een beter zicht op de gevolgen van het verkeersbesluit. De verkeersstromen worden in kaart gebracht om zo te bepalen waar de verkeersbelasting af- en toeneemt en invloed heeft op de verkeersveiligheid. Ook wordt bekeken of de alternatieve routes geschikt zijn om de extra verkeersdrukte op te vangen." (bron: gemeente Landerd)

Reactie toevoegen