Kalteren

Plaats
Buurtschap
Westerveld
Drenthe

Kalteren

Terug naar boven

Status

- Kalteren is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Diever.

- De buurtschap Kalteren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Diever.

- De buurtschap Kalteren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kalteren ligt rond de gelijknamige weg, direct W van Diever.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kalteren 4 huizen met 26 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kalterbroeken is een recent gebouwde wijk in Diever, in een deel van de buurtschap Kalteren. Bij archeologisch onderzoek in 2005 zijn hier de fundamenten blootgelegd van twee grote bisschoppelijke boerderijen uit de 12e eeuw, het hof Calthorne. De gebouwen zijn in de 13e eeuw afgebrand. De bisschop inde in deze hoeven belasting in de vorm van graan en vee. Beide boerderijen moeten deel hebben uitgemaakt van het oude esgehucht Kalteren. Dat was een van de vier 'kluften' waaruit in de loop van de middeleeuwen het dorp Diever is ontstaan. Uit historisch onderzoek is gebleken dat de buurtschap rond 1300 8 boerderijen moet hebben geteld.

Reactie toevoegen