Kerkbuurt (Schiedam)

Plaats
Buurtschap
Schiedam
Zuid-Holland

Kerkbuurt (Schiedam)

Terug naar boven

Status

- Kerkbuurt is een 'buurtschap in de stad' (d.w.z. binnen de bebouwde kom van de stad Schiedam) in de provincie Zuid-Holland, gemeente Schiedam. T/m 31-7-1941 gemeente Kethel en Spaland.

- De buurtschap Kerkbuurt valt onder het 'dorp in de stad' Kethel, maar valt voor de postadressen onder de stad Schiedam.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Kerkbuurt ligt rond de Kerkweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Kerkbuurt heeft ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2022 zijn er plannen in ontwikkeling voor een herinrichting van het terrein rond Kerkweg 46 (Ontmoetingscentrum De Werf e.o.).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de Kerkbuurt NO van de oude dorpskern van Kethel staat de RK kerk van het dorp. Je kunt het vanuit de trein van Schiedam naar Delft zien liggen, aan je linkerhand. Deze neoromaanse Sint Jacobuskerk, die tevens aan Sint Martinus is gewijd, dateert uit 1890. De voormalige parochie H.H. Jacobus en Martinus maakt tegenwoordig als 'deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus' deel uit van Parochie De Goede Herder.

Terug naar boven

Links

- Ontmoetingscentrum: - "Reeds in het jaar 1225 werd in het centrum van Kethel een Rooms Katholieke kerk gebouwd, vanaf 1578 in gebruik door de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. In 1648 creëerde een pastoor aan de huidige Kerkweg in de huidige Kerkbuurt een schuilkerk in een schuur. Deze kerk is in 1743 grootschalig verbouwd en jaren later nog eens vernieuwd. In 1888 werd het plan opgevat om aan de overkant van de Kerkweg een nieuwe kerk te bouwen, de huidige RK Jacobuskerk, inmiddels een Rijksmonument. De bouwers van deze kerk zijn in 1889 tevens de oprichters van Muziekvereniging St. Radboud, thans gevestigd in de voormalige school uit 1892. Ook is er in deze periode een kleine, nog in gebruik zijnde, begraafplaats gerealiseerd met als oudste datum van overlijden 1885. Door de bouw van de kerk kon in 1890 de oude kerk worden gesloopt en op de fundamenten werd een paardenstal en een kosterswoning gebouwd. Tot in de 20e eeuw werd de paardenstal en het plein door de kerkgangers gebruikt om hun paard en wagen te stallen bij het kerkbezoek. In de jaren 1945 tot en met 1985 heeft de paardenstal onderdak geboden aan verschillende verenigingen met activiteiten vooral gericht op de jeugd en met een Katholieke binding. We hebben het dan over de padvinderij, voetbalvereniging VVK en handbalvereniging HVK.

In het jaar 1977 vestigden de Salesianen van Don Bosco zich als pastores in de parochies van de H.H. St. Jacobus en St. Martinus in Schiedam-Noord. Zij hadden een missie mee gekregen van Bisschop Simonis “het ontwikkelen van jeugd- en jongerenwerk in deze parochies in Schiedam-Noord”, door de bouw van duizenden woningen een snel groeiend gebied. De fundamenten hiervoor werden gelegd door Pater Jan. Hij begon zijn eigen “De Werf” in de pastorie aan de Kerkweg in de Kerkbuurt met als start dat kinderen 1 keer per maand na schooltijd hielpen met het vouwen van het kerkblad in de pastorie. Dit werd al gauw elke week een knutselactiviteit.

Echter de pastorie leende zich hier niet echt voor en er werd gezocht naar een andere locatie. Na het vertrek van HVK uit de paardenstal, werd dit gebouw door alle betrokkenen unaniem gekozen om te worden omgebouwd tot ontmoetingscentrum voor jong en oud. De basis voor Ontmoetingscentrum De Werf is hiermee gelegd. In september 1985 is Ontmoetingscentrum De Werf met o.a. een bibliotheek, knutselzolder, ruimte voor de zangkoren en een piepkleine keuken, officieel geopend door de kids Martin van Adrichem en Kim Lansbergen. Activiteiten van het eerste uur mengden zich met nieuwe activiteiten. Het enthousiasme van de grondleggers en medewerkers van het eerste uur is nog altijd merkbaar. Toen de pastores zich in oktober 2001 terugtrokken uit Schiedam hebben vrijwilligers, met (financiële) steun vanuit de parochie, de activiteiten in De Werf voortgezet. Thans is dat gelukkig nog altijd zo; zowel het bestuur als de activiteitenbegeleiders zijn allemaal vrijwilligers en blijven daarmee invulling geven aan de missie zoals geformuleerd door bisschop Simonis."

Reacties

(2)

Waarom is dit nou ineens een buurtschap? Een plaats met een kerk is toch een dorp? Nog een mooie kerk ook!

Meestal is dat zo ja, maar ja uitzonderingen op regels he... ons land kent ca. 80 'buurtschappen met een kerk'. Als u dat intikt in het zoekvenster, krijgt u een Kennisbankpagina te zien met welke plaatsen het betreft.

Reactie toevoegen