Lamswaarde

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Lamswaarde

Terug naar boven

Status

- Lamswaarde is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- Onder het dorp Lamswaarde valt ook de buurtschap Roverberg, en in de praktijk wordt ook de N van het dorp gelegen Kruispolder tot het dorpsgebied gerekend, waarvoor zie het hoofdstuk Statistische gegevens.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1260 Lamswerd, 1370 Lamswerde, ca. 1750 Lamsweerde, 1844 Lamswaarde.

Naamsverklaring
Betekent weerd 'land aan water, riviereiland' van de persoon Lam, verkorte vorm van Lambert.(1)

Terug naar boven

Ligging

Lamswaarde ligt N van Hulst, ZO van Kloosterzande.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lamswaarde 81 huizen met 405 inwoners. Tegenwoordig heeft het 'postale dorp' ca. 220 huizen met ca. 550 inwoners. In de praktijk beschouwt men ook de N van het dorp gelegen Kruispolder, gezien de banden die er zijn, als behorend tot het dorpsgebied. Volgens de dorpssite heeft het dorp volgens die definitie ca. 800 inwoners, met derhalve dan ca. 320 huizen. Formeel (d.w.z. voor de postadressen) valt het gebied Kruispolder onder het dorpsgebied van buurdorp Kloosterzande.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het eerste Lamswaarde ontstond al in 1242, als uithof van de Vlaamse Cisterciënzer Abdij van Baudelo. Deze uithof, met een kapel, is gedurende de Tachtigjarige Oorlog, eind 16e eeuw, verwoest. Na 1615, toen de Oostvogelpolder was herdijkt, ontwikkelde zich bij deze locatie het huidige dorp. De Boudeloodijk herinnert nog aan de middeleeuwse tijd. Aan deze tijd heeft het - grotendeels katholieke - dorp ook zijn bijnaam 'Het Heilig Land'te danken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lamswaarde heeft 6 rijksmonmumenten, zijnde de losse Vlaams-Zeeuwse schuur uit 1e helft 19e eeuw op Roverbergsedijk 19, de boerenhoeve uit 1834 met vermoedelijk 18e-eeuws bakhuis op Jacobus de Waalstraat 8, de Sint Corneliuskerk op nr. 23, de Mariaschool uit 1926 op Achterstraat 25, en het voormalige Theresiaklooster uit 1926 met idem kleuterschool op nr. 27.

- In 1686 bouwt men hier een schuurkerk, die bediend wordt door paters uit De Klinge. In 1809 wordt Lamswaarde een zelfstandige parochie en wordt het schuurkerkje de parochiekerk. In 1810 wordt een torentje aan het gebouw toegevoegd. In 1845 zijn er klachten over het feit dat het kerkje veel te klein is, daar menigeen niet in staat is om te knielen en er altijd nog zeer velen in de open lucht moeten blijven. In 1854 komt er een nieuwe pastorie, maar pas in 1871 heeft men genoeg geld ingezameld om te kunnen starten met de bouw van de huidig kerk, die in 1873 wordt ingewijd. De RK Sint-Corneliuskerk (Jacobus de Waalstraat 23) is ontworpen door architect P. Soffers. Het is een bakstenen neogotische pseudobasilicale kruiskerk met voorgebouwde toren en een vieringtorentje. Links van de toren bevindt zich een kapel. Ook het koor wordt door zijkapellen geflankeerd. Het interieur heeft zijn neogotisch karakter bewaard. De wanden zijn in pasteltinten beschilderd, er zijn heiligenbeelden aan de pilaren bevestigd en ook het meubilair (doopvont, preekstoel, orgelkast) is neogotisch.

In april 2014 verschijnt er een bericht in de media dat acht kerken van de Oost-Zeeuws-Vlaamse parochie H. Maria Sterre der Zee per juli 2015 de deuren sluiten voor eucharistievieringen. Het beteft de RK kerken in Koewacht, Graauw, Heikant, Sint Jansteen, Stoppeldijk, Lamswaarde, Nieuw-Namen en Terhole. De Basiliek in Hulst en de kerk in Kloosterzande blijven open voor de erediensten. De kerken in Boschkapelle, Clinge en Hengstdijk krijgen de status van kapel. Weet iemand wat de huidiige bestemming van de kerk is?

- Het voormalige Theresiaklooster is 42 jaar bewoond geweest door Aran van der Meer. Hij heeft "het mooiste gebouw van Lamswaarde" in januari 2018 te koop gezet omdat het voor hem te groot is geworden, nu de kinderen het huis uit zijn.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Waar een klein dorp groot in kan zijn! Het verenigingsleven viert hier hoogtij. Een sprekend voorbeeld daarvan is carnavalsvereniging de Lamsoren, die jaarlijks het carnaval organiseert in ’t Heilig Land, onder welke naam het dorp ook bekend staat (in 2021 voor de 62e keer). Carnaval op Lamswaarde, daar moet je bij geweest zijn! En als je er eenmaal een keer bij geweest bent, dan ben je verkocht en kom je volgend jaar gewoon weer. En het jaar daarop en... Het begon allemaal in 1959, toen is de eerste Vastenavond in het patronaat geboren en daarmee het lokale carnaval. In 1960 volgde de eerste optocht en zo kwamen er steeds evenementen bij en groeide het carnaval uit tot een tweedaags evenement dat zijn weerga niet kent.

Zo is dit het enige dorp in de gemeente Hulst waar de optocht ieder jaar wordt geopend door de burgemeester, die dan door de Prins ontboden wordt op de prinsenwagen op de Vèrkensmarkt. Hier houdt de Prins der Lamsoren zijn openingsspeech, gevolgd door een toespraak van de burgemeester. Vervolgens gaat de optocht van start en tonen de vele loopgroepen en wagens hun creatieve creaties aan de menigte; de stoet op Lamswaarde moet je gezien hebben! Op zondag- en maandagavond is het feesten in dorpscentrum De Luifel. Gerenommeerde feestbands, zangers, DJ’s: ze hebben er allemaal al de tent op zijn kop gezet. Feesten op de lekkere muziek, een lekker pintje drinken, en bijkletsen met (oude) bekenden.

‘s Maandags organiseren ze ‘s middags traditioneel het Kindersongfestival: een uniek evenement tijdens carnaval in Zeeland, omdat het geen gewone play-back of soundmixshow betreft. De kinderen zingen hun liedjes met zelfgemaakte teksten live. Dikwijls met een knipoog naar de plaatselijke gebeurtenissen en mensen. De maandagavond is omgedoopt tot Lamsorenfestival. Na het songfestival blijft iedereen lekker hangen. Vanaf 18.00 uur serveert Café De Koning een carnavalsmenu. Aansluitend is er dus feest in De Luifel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De voorheen verouderde speeltuin aan de Pastoor Willemsstraat in Lamswaarde is in 2018 opnieuw ingericht. Omwonenden is om ideeën gevraagd met betrekking tot de speeltoestellen en andere elementen van de inrichting. "Het moet immers weer een speeltuin worden waar kinderen graag spelen en waar omwonenden van genieten", zo stelde de Dorpsraad.

Terug naar boven

Beeld

- Het filmpje 'Lamswaarde vroeger en nu' is een mix van actuele beelden en oude ansichtkaarten van het dorp, waardoor je dus mooi kunt zien welke plekken hoe veranderd zijn in de loop der jaren.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Lamswaarde.

- Nieuws: - Nieuws uit Lamswaarde op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Lamswaarde behartigt de belangen van de inwoners en is een schakel tussen de bewoners en de gemeente. De Dorpsraad heeft een adviserende rol richting de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van Hulst. Deze adviserende rol kan op verschillende gebieden plaatsvinden, afhankelijk van wat er in het dorp speelt. Daarnaast moedigt de Dorpsraad activiteiten aan om het dorp leefbaar, schoon en gezellig te houden. De Dorpsraad nodigt inwoners uit om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op het beleid en de leefbaarheid van het dorp.

- Dorpshuis: - "In Dorpshuis De Luifel is regelmatig van alles te doen. Verschillende verenigingen zijn er actief, zoals de muziekvereniging en de tafeltennisvereniging. Ook dorpsfeesten zoals jubilea, carnaval en de Sinterklaasmiddag worden er georganiseerd. Basisschool De Oostvogel maakt wekelijks gebruik van De Luifel, om te gymmen, maar ook voor bepaalde festiviteiten. Voor nadere informatie kun je terecht bij beheerder Lilian Acke, tel. 0114-690254, e-mail acke@zeelandnet.nl.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Oostvogel is de dorpsschool van Lamswaarde. De school heeft ca. 60 leerlingen. Het pand biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal 't Lammetje. De Oostvogel is de ontmoetingsplaats van kinderen, leerkrachten en ouders waar met elkaar en van elkaar geleerd wordt. "Als leerkrachten weten we ons verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer waarin kinderen maximale kansen krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Kenmerkend voor deze sfeer zijn: respect, zelfrespect, verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en ook kritisch en doelgericht zijn.

In schooljaar 2017-2018 zijn we van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept "PaletO" genaamd. Kenmerken van dit (eigen) schoolconcept zijn dat er veel ruimte is voor beweging, werken in "units', we werken volgens de principes van co-teaching; 2 leerkrachten aan de slag met een groep kinderen. Naast dat kinderen erg groepsdoorbrekend, coöperatief en samenwerkend dienen te leren, willen we ook volop ruimte bieden aan de sociaal-emotionele component. Dit doen we m.b.v. "Palet", onderdeel van "PaletO". Kinderen hebben binnen dit concept ook ruimte om aan te geven wat ze zelf willen leren. Tevens zal de ICT-component hier ook een steeds belangrijkere rol in gaan spelen. Dit willen we vormgeven d.m.v. het gebruik van chrome-books."

- Sport: - Voetbalvereniging SDO'63 (= Samenspel Doet Overwinnen).

- Bridgeclub Lamswaarde is opgericht in 1976 en heeft ca. 70 leden.

Reactie toevoegen