Mûntsetille

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

muntsetille_monniketille_op_kaart_tot_ca._1950_kopie.jpg

Tot ca. 1950 staat de buurtschap Monniketille/Mûntsetille nog als buurtschap in de atlassen, gebroederlijk naast buur-buurtschappen Rohel/Reahel en Blauwverlaat/Blauforlaet, gedrieën gelegen aan het Knillesdjip/Kolonelsdiep.

Tot ca. 1950 staat de buurtschap Monniketille/Mûntsetille nog als buurtschap in de atlassen, gebroederlijk naast buur-buurtschappen Rohel/Reahel en Blauwverlaat/Blauforlaet, gedrieën gelegen aan het Knillesdjip/Kolonelsdiep.

muntsetille_monniketille_op_kaart_na_ca._1950_kopie.jpg

Na 1950 krijgt Monniketille (Fries: Mûntsetille) ineens een ander lettertype in de atlassen, wat suggereert dat het 'alleen nog maar' een veldnaam zou zijn. Wij zien hier de logica niet van; de huizen staan er nog, dus bestaat de buurtschap ook nog.

Na 1950 krijgt Monniketille (Fries: Mûntsetille) ineens een ander lettertype in de atlassen, wat suggereert dat het 'alleen nog maar' een veldnaam zou zijn. Wij zien hier de logica niet van; de huizen staan er nog, dus bestaat de buurtschap ook nog.

Mûntsetille

Terug naar boven

Status

- Mûntsetille is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Mûntsetille valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kootstertille.

- De buurtschap Mûntsetille heeft geen plaatsnaamborden, waardoor je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt herkennen dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Monniketille. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Alleen Mûntsetille heeft zij daarbij niet genoemd. Vermoedelijk omdat deze buurtschap rond 1950 zomaar uit de atlassen is verdwenen, althans als plaatsnaam. Sindsdien staat het alleen nog in de atlassen ter plekke alsd veld- of streeknaam. Maar dit lijkt ons een 'drukfoutje' van destijds, dat er in latere edities in is blijven zitten. Mûntsetille is immers een soortgelijke entiteit als bijv. Reahel en Reaskuorre, en waarom zou dít dan géén buurtschap (meer) zijn? Wij zien daar de ratio niet van.

Naamsverklaring
Blijkbaar is hier vroeger een brug (tille) over het Knillesdjip geweest, genoemd naar de monniken die het kanaal destijds hebben aangelegd?

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mûntsetille ligt rond de gelijknamige weg, NO van Kootstertille. De panden W hiervan, aan het Nonnepaed, behoren ook nog tot de buurtschap. De buurtschap grenst in het Z aan het Knillesdjip (Nederlands: Kolonelsdiep of Caspar de Roblesdiep).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 valt de buurtschap Mûntsetille nog onder het dorp Drogeham en heeft het 12 huizen met 76 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het kanaal is omstreeks 1508 gegraven op aandringen van de Saksische stadhouder, Hendrik, graaf van Stolberg-Weringe­rode. De uitvoering van dit grote werk werd opgedragen aan de monniken van het klooster Jerzuzalem, het Gerkesklooster, in samenwerking met de griete­nij­en Kollumerland en Achtkarspelen. Men kreeg op die manier een ver­lengstuk van het kanaal, dat eerder aangelegd was van Kollum naar Gerkesklooster. Er kwamen in het kanaal drie vallaten of schutsluizen, die Achtkarspelen moesten beschermen tegen het (vooral bij westerstorm) opstuwende water van de Burgumermar. Die vallaten werden geplaatst te Blauforlaet, Mûntsetille en Skûlenboarch. Het vallaat bij Mûntsetille heette Blankenburg. Voor het passeren van het vallaat werd tol geheven. (bron)

Reactie toevoegen