Meuhoek

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Meuhoek

Terug naar boven

Status

- Meuhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem.

- De buurtschap Meuhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Halle.

- De buurtschap is niet voorzien van plaatsnaamborden. Ooit hing er in de omgeving een eenvoudig richtingbordje (zie de gelinkte pagina bij Naam). Of dat bordje er nog steeds hangt, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
"Op de oude kaart van Van Geelkercken staat zuidelijk van de Hallerdijcks kamp nog een in cultuur gebracht gebied getekend, met daarin in het westelijke gedeelte met sierlijke letters geschreven 'Halsse Maeden' ofwel de Halse weilanden. Het gaat niet om een kamp zoals aan de noordzijde van de Landstraat, want het verval is hier toch al gauw 2,5 tot 3 meter. Aannemelijk is dat het hier gaat om een relatief jonge ontginning, in gang gezet door de boeren in en rond Halle als aanvulling op hun bedrijfsvoering. Grond die te laag lag of (nog) te onvruchtbaar was om als bouwland in aanmerking te komen, maar goed bruikbaar als weidegrond.

De naam Halsse maeden duidt erop dat deze weilanden hoorden bij de Halse boerderijen. De verbinding met deze boerderijen is ook nu nog terug te vinden in de namen van de percelen. Voorbeelden zijn Abbinksmeu, Maatse meu, het Assinkgoor en het Wossinkbos. Het lijkt voor de hand te liggen dat 'meu' een verbastering is van 'maeden'. De toevoeging 'hoek' is waarschijnlijk van later datum en werd gebruikt om een bepaald gebied aan te duiden. Voorbeelden daarvan zijn de Winkelshoek, Heidenhoek, Veldhoek en Kettellappershoek (oude naam voor de Kattenbrink, een straatnaam onder Heelweg)", aldus de website Oud Zelhem, die e.e.a. nader toelicht op haar pagina over de Meuhoek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Meuhoek ligt rond de gelijknamige weg, rond de driehoek die wordt gevormd door deze weg in het ZO, de Varsseveldseweg in het W en de Landstraat in het N. De buurtschap ligt ZO van Halle.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Op 27 maart 1790 is inwoner van Meuhoek Derk Jan Ten Brinke doodgeschoten door een buurtbewoner. Onder de link vind je een reconstructie van wat er voor, tijdens en na deze moord allemaal gebeurd is.

Terug naar boven

Links

- Voetbalvereniging Meuhoek '69.

Reactie toevoegen