Noordscheschut

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

Noordscheschut

Terug naar boven

Status

Noordscheschut is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Schutter.

Oudere vermeldingen
Noordse Schut, Noordse Sluis.1853 Noordsche Schut, 1867 Noordsch Schut.

Naamsverklaring
Genoemd naar een schutsluis uit 1766 tussen het Noordsche Opgaande en de Verlengde Hoogeveense Vaart. Het dorp heeft dan ook in 2016 het 250-jarig bestaan gevierd.

Terug naar boven

Ligging

Noordscheschut ligt direct O van Hoogeveen, grotendeels Z van de Verlengde Hoogeveense Vaart, voor een klein deel N ervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Noordscheschut heeft ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste bewoning van het veengebied rond het Noordse Opgaande vindt plaats in de 17e eeuw. Waar de turfgrafers aan het werk zijn, vindt men ook de hutten van de seizoenarbeiders. In wezen is er dus geen sprake van echte bewoning, maar van tijdelijke verblijven, die alleen tijdens het graafseizoen dienst doen. In 1766 is de schutsluis waaraan het dorp zijn naam ontleend aangelegd. Het dorp ontstaat als kern rond het meest noordelijke van de vele sluizen (of verlaten), die er tot aan Meppel zijn in de Hoogeveense Vaart. In 1851 wordt het kanaal 'verlengd' naar de venen in Zuidoost-Drenthe, waardoor ook de vervening en de bebouwing oostwaarts zijn opgeschoven. De reeds bestaande bebouwing heeft zich sindsdien verdicht. Aanvankelijk vestigen zich hier vooral verveners en neringdoenden. Noordscheschut heeft zijn groei sinds midden 19e eeuw vooral te danken aan de verveningsactiviteit van de familie Rahder.

Langs de kanalen (opgaandes) is er aanvankelijk vooral lintbebouwing. Pas na het uitbreidingsplan van de gemeente in 1933 ontstaan er gesloten dorpskommen. Het buitengebied bloeit op, nadat in en na de jaren vijftig de meeste wijken worden gedempt.

In 1904 wordt villa Valkenheim gelegen aan de huidige Drostenraai gekocht, en wordt hier pal naast/achter de Gereformeerde kerk gebouwd. In 1944 krijgt het dorp een eigen Hervormde kerk.

- Artikel over de bevrijding van Noordscheschut op 11 april 1945.

Zie verder Geschiedenis van Noordscheschut, door Albert Metselaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Woningbouwmogelijkheden voor Noordscheschut in de komende jaren.

- Vanaf 2016 wordt Noordscheschut heringericht. Het eerst komt het Zwarte Dijkje, de centrale weg door het dorp, aan de beurt voor een opknapbeurt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordscheschut heeft 2 rijksmonumenten: Huize Blokland uit 1868 (Zwarte Dijkje 49) en Huize Veen en Dal uit 1868 (Drostenraai 21).

- Gereformeerde kerk uit 1904 (Drostenraai 41) van de Gereformeerde Kerk Nieuweroord - Noordscheschut.

- Hervormde kerk uit 1944 van de Hervormde Gemeente De Brug Nieuweroord - Noordscheschut.

- Kerk van de Christelijke Gereformeerde Gemeente Noordscheschut.

- Het beeld De Sluiswachter is ontworpen door beeldend kunstenaar Onno de Ruijter. Het is in 1991 geplaatst n.a.v. het 225-jarig bestaan van het dorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt van de Gereformeerde kerk (op een zaterdag in juni).

- Op de 3e zaterdag van juni is er de Schutsloop XL (4 mijl en Kidsrun) en tevens de Zomerbraderie met rommelmarkt, vlooienmarkt en een breed assortiment aan andere kramen. Kinderdraaimolen en luchtkussen voor de kinderen.

- Op een zaterdag begin juli zijn er de Noordscheschutse Kampioenschappen Jeu de Boules.

- Oldtimerdag (op een zaterdag in juli), met o.a. toerritten voor trekkers, auto's en motoren/bromfietsen.

- 4 Kids organiseert de kinderactiviteiten tijdens de Feestweek (eind augustus) in Noordscheschut.

- Als het hard genoeg vriest in de winter, zorgt IJsvereniging Noordscheschut voor een prachtige natuurijsbaan.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2016 heeft ondernemersvereniging TROP een nieuwe fietsroute gepubliceerd, verkrijgbaar bij Bloemen & Kadoshop Het Miniatuurtje.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Noordscheschut op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordscheschut (online te bestellen).

- In 2016 zijn maar liefst 2 boeken over het dorp verschenen ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan in dat jaar. Het betreft het boek 'Rondom het schut' door Albert Metselaar, over de geschiedenis van het dorp, en Noordscheschut 250 jaar / Toen en Nu, door Paula Benjamins i.s.m. Plaatselijk Belang.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Noordscheschut.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Het Blokland hanteert de slogan 'Grote klasse in kleine groepen'. - Basisschool De Regenboog. - Peuterspeelzaal De Skutterties.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Noordscheschut. - Jeu de boulesvereniging Boules Doar is opgericht in 2001. - Gymvereniging Noordscheschut.

Reactie toevoegen