Opwierde

Wijk
Dorp in de stad
Appingedam
Groningen

opwierde_plaatsnaambord.jpg

Het oude dorpskerntje van Opwierde is er nog altijd (naast de aangrenzende wijk Opwierde), en heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van de stad Appingedam

Het oude dorpskerntje van Opwierde is er nog altijd (naast de aangrenzende wijk Opwierde), en heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van de stad Appingedam

Opwierde

Terug naar boven

Status

- Opwierde is een oud dorpje, tegenwoordig 'dorp in de stad' en tevens wijk in de provincie Groningen, gemeente Appingedam.

- Geheel Opwierde is tegenwoordig onderdeel van de stad Appingedam. Tussen de oude stad en het oude dorpje is na 1900, en vooral na de Tweede Wereldoorlog, de grote wijk Opwierde gerealiseerd. Met ca. 6.000 inwoners omvat deze bijna de helft van de inwoners van de stad en gemeente. Het oude dorpskerntje is ter plekke nog altijd als zodanig herkenbaar, door de ligging aan de O buitenrand van de wijk, rond de oude kerk (voor nadere specificaie zie bij Ligging), én door eigen, witte plaatsnaambordjes aldaar binnen de bebouwde kom, en daarom te kwalificeren als 'dorp in de stad'.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Opwier of Opwerd.

Oudere vermeldingen
Opwierda, 1228 Upwirthe, 1453 to vpwyrden, 1581 Upweerda.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese up 'hoger, binnenwaarts gelegen' en wirth 'wierde, bewoonde hoogte', in tegenstelling tot Uitwierde.(1)

Terug naar boven

Ligging

De wijk Opwierde ligt direct ZO van de oude stad. Ze worden van elkaar gescheiden door het Nieuwe Diep. Het oude dorpskerntje Opwierde ligt direct ZO van de gelijknamige wijk, rond het Z deel van de Opwierderweg, met 2 kleine kerntjes; een huizengroepje op de wierde bij de kerk, en een huizengroepje Z daarvan, grenzend aan het Eemskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Opwierde 39 huizen met 221 inwoners. Tegenwoordig heeft de gelijknamige wijk ca. 2.400 huizen met ca. 6.000 inwoners. Het daaraan in het ZO grenzende oude dorpskerntje heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- ZW van Opwierde lag het Opwierdermeer, met een oppervlakte van 12 hectare. Rond 1900 was het inmiddels geheel dichtgegroeid en werd het als weidegrond gebruikt.

- Beschrijving van Opwierde anno 1828 door de toenmalige schoolmeester van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren is de grote, grotendeels naoorlogse wijk Opwierde geherstructureerd. Veel verouderde woningen zijn gesloopt dan wel gerenoveerd, en er zijn ook veel nieuwe eigentijdse woningen gebouwd. Belangrijk onderdeel van het plan is de realisatie van het ‘Hart van Opwierde’. Het nieuwe hart bestaat uit een kleurig plein met een vijver en daaromheen ongeveer 130 aantrekkelijke appartementen, een nieuwe supermarkt, de ASWA (welzijnswerk) en een locatie voor dagopvang.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Opwierde heeft 2 rijksmonumenten: de wierde en de 13e-eeuwse romanogotische Hervormde kerk. De kerk is in 2000 aan de eredienst onttrokken. Sinds 2008 is het pand in gebruik als repetitieruimte van Muziekvereniging Constantijn Huygens. Onder de link vind je o.a. een uitvoerige beschrijving van de kerk en een overzicht van begravenen op de begraafplaats, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Wijkkrant Opwierde is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2014 is in een nieuw gebouwd complex Brede School Opwierde gerealiseerd, ontworpen door de bekende architect Herman Hertzberger. In de Brede School zijn o.a. de volgende organisaties gehuisvest: OBS De Iemekörf, Openbare Jenaplan Basisschool Jan Nieuwenhuyzen, PCBS De Triangel, peuterspeelzaal Pinkeltje/ASWA en de kinderopvang van Kids2b. Door deze organisaties onder één dak te brengen ontstaat een geïntegreerd kindcentrum voor de wijk, waar kinderen en ouders terecht kunnen. Het gaat om voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, dagopvang, onderwijs, opvang tussen de middag en buitenschools en culturele, educatieve en sportieve activiteiten na schooltijd.

- Muziek: - Shantykoor Opwierde II. - Dameskoor Opwierde II.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Opwierde.

Reactie toevoegen